Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Varusmiespalvelu Puolutusvoimien Urheilukoulussa

Puolustusvoimien Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille (ml naiset) mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista val-mentautumista. Vuodesta 1979 alkaen Urheilukoulussa on palvellut jo liki 6000 urheilijaa 57:stä eri lajista. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten va-rusmiespalveluksen ohessa.

Valmennus

Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Har-joitteluun on lisäksi käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteu-tetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosa lajeista osallistuu pääkaupunkiseudun ur-heiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan, myös erilaisilla yhteistyömalleilla lajiliittojen kanssa voidaan valmennusta järjestää. Valitut urheilijat sitoutuvat lajiliiton valmennukseen. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 165 vrk tai 347 vrk. Heidät koulutetaan miehistötehtäviin ja ali-upseereiksi. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pide-tään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti. Kaikki lajit palvelevat Santahaminassa Helsingissä pl. lumilajit (hiihto, ampumahiihto, hiihtosuunnistus, yhdistetty, mäkihyppy ja lumilautailu), jotka palvelevat Kainuun prikaatissa Kajaanissa.

Hakeutuminen

Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tu-lee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomessa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten ja fyysisten testien tulosten pe-rusteella. Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet varusmiesikäiset henki-löt.

Talvilajit aloittavat palveluksen viikolla 15/16 ja pääsykokeet ovat viikolla viisi. Haku talvilajien erään päät-tyy 1.1. Talvilajeissa palvelevat mm. jääkiekko, lentopallo, koripallo, salibandy, kamppailulajit, alppihiihto, hiihtolajit jne.

Kesälajit aloittavat palveluksen viikolla 42 ja pääsykokeet ovat viikolla 26. Haku kesälajien erään päättyy 1.6. Kesälajeissa palvelevat mm. yleisurheilu, vesilajit, moottoriurheilu, suunnistus, ammunta, jalkapallo jne.

Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta http://puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeetja sieltä hakemus erikoisjoukkoihin tai www.urheilukouluntuki.fi

Tiedustelut

Valmennuspäällikkö
0299 421815

Osoite:
Kaartin jääkärirykmentti/Urheilukoulu
PL 6
00861 Helsinki