Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Kesälajien kehittämis- ja tukiprosessi 2021

Kesälajien kehitys- ja tukiprosessi sekä haku Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin 2021 on päättynyt. Tukipäätökset julkaistiin 30.11.2020.

Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin

OKM:n valtionapupäätös HUY:lle edellyttää, että lajiliitto hakee virallisesti Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea. Haku tapahtuu ilmoittautumalla kehitys- ja tukiprosessiin sähköisesti 4.9.2020 mennessä: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi sekä toimittamalla lajin päivitetyn huippu-urheilusuunnitelman ja muut pyydetyt tiedot ohjeistuksen mukaisesti 15.10. mennessä maarit.mansikka@olympiakomitea.fi. Huippu-urheiluyksikkö tekee päätökset kesälajien tehostamistuista 2021 liitteenä olevan tehostamistukijärjestelmän ja -kriteerien pohjalta. Johtuen mm. Tokion olympialaisten ja paralympialaisten siirtymisestä ensi vuoteen, noudatamme nyt tehtävissä tukipäätöksissä vielä nykyisiä tukikriteereitä. Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset julkaistaan 30.11.2020.  

Lajien kehitys- ja tukiprosessin tavoitteet


1. Parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä 
2. Parantaa huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vahvistaa koordinaatiota eri tahojen välillä (laji, HUY, urheiluakatemia, valmennuskeskus, KIHU)
3. Osoittaa huippu-urheilun tuloksellisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

Prosessin aikataulu: 

 

19.8. HUY lähettää ohjeistukset lajeille (haku, aikataulut, urheilijan Pulssi ja lajin huippu-urheilusuunnitelma)

19.8.-15.10 Tiedon keruu

 • Urheilijoiden ja valmentajien tietojen kerääminen Pulssiin sekä lajin taloussuunnitelman täyttäminen Pulssin lajikansioon
 • Huippu-urheilusuunnitelma 2021-2024 ja valmistautumissuunnitelman päivitys Tokion olympialaisiin/paralympialaisiin
 • 21.8. klo 14-15 / 25.8. klo 9-10 / 28.8. 9-10 Zoom-sparritapaamiset valmennuspäälliköille liittyen tiedon keruun työkaluihin

4.9. Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin (sähköpostilla: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi)

15.10. Tiedon keruu päättyy, Pulssin tiedot on täytetty ja päivitetyt huippu-urheilusuunnitelmat palautettu oman lajin lajiryhmävastaavalle/yhteyshenkilölle sekä maarit.mansikka@olympiakomitea.fi

19.10.-6.11. Lajipaneelit ja -riihet

 • Huippu-urheiluyksikkö kutsuu lajin joko lajiriiheen tai paneeliin
 • Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava sopii lajiriihen/paneelin aikataulun sekä lajiriiheen/paneeliin osallistuvat lajin valmennusjohdon kanssa
 • Lajiriihessä/paneelissa käydään läpi tukiurheilijoiden sekä lajin huippu-urheilusuunnitelman eteneminen (tavoitteet ja toimenpiteet)
 • Lajin valmennusjohto sopii lajiryhmävastaavan kanssa, ketkä lajin ja toimintaympäristöjen toimijat kutsutaan mukaan lajiriiheen/paneeliin

30.11. HUY:n tukipäätökset lajeille

15.12. HUY:n palautteet kaikille prosessissa mukana olleille lajeille

28.1. Yhteinen oppimis- ja kehittämispäivä (tästä lähetetään erillinen kutsu)

Ohjeet prosessin tiedon keruuseen

 

Tiedon keruu koostuu kahdesta osasta:

1. Huippu-urheilusuunnitelma 2021-2024 ja suunnitelman päivitys Tokion olympialaisiin/paralympialaisiin

Liitteenä on ohje huippu-urheilusuunnitelman päivittämiseen sekä lajiriihi/paneeliesityksiin. Huippu-urheilusuunnitelmat tulee palauttaa maarit.mansikka@olympiakomitea.fi

ja oman lajin lajiryhmävastaavalle/yhteyshenkilölle 15.10.2020 mennessä. Lajiryhmävastaavat toteuttavat tavoitteen ja tarpeen mukaan lajin ja Huippu-urheiluyksikön välistä suunnitelmien ja toiminnan sparrausta. Lajin tulee ottaa jo huippu-urheilusuunnitelman valmisteluvaiheeseen ennen lajiriihiä/paneeleja mukaan keskeiset lajin toimintaympäristöjen toimijat.

 

2. Urheilijan Pulssin täyttäminen ja urheilijoiden kohtaaminen 

 • Urheilijatietoa kerätään Urheilijan Pulssin sekä urheilijakohtaamisten kautta.
 • Laji voi ottaa Pulssin käyttöönsä 19.8. alkaen. Pulssiin kirjautuminen tapahtuu https://urheilijanpulssi.fi.
 • Jokaisen urheilijan ja hänen valmentajansa, jota lajiliitto ehdottaa HUY:n tuelle, tulee täyttää Pulssin tiedot. Pulssin täyttö on tuen saannin edellytyksenä.
 • Lajiliiton valmennuspäällikkö/valmennuksesta vastaava toimii aiempaan tapaan lajissa Pulssin pääkäyttäjänä. Hän lähettää infon Pulssin avautumisesta sähköpostitse ja kutsut Pulssia käyttäneille sekä uudet tunnukset uusille Pulssia käyttäville urheilija- valmentajapareille ja tehdä näin ehdotus tuettavista urheilijoista. Laji voi käyttää Pulssia myös urheilijoiden kanssa, joita haluaa itse tukea. Pulssin etusivulta löytyy materiaalia, jota valmennuspäällikkö voi hyödyntää sähköpostiviestissä urheilijoille ja valmentajille. Urheilijan testinäkymään valmennuspäällikkö pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella urheilija ja salasanalla urheilija.
  • Urheilija-valmentajaparit täyttävät itse tietonsa Pulssiin ja tekevät arvion toiminnastaan, sekä tuen tarpeestaan. Johtuen koronavirusepidemiasta voi urheilijan ja valmentajan välinen vuorovaikutus tapahtua puhelimen tai muun teknologian (Skype, Microsoft Teams, Zoom tms.) kautta.
  • Aiempina vuosina Pulssia käyttäneet urheilijat löytävät viime vuoden tiedot vertailukohtana Pulssista.
 • Tavoitteena on, että lajiryhmävastaavat tapaavat vähintään tällä hetkellä HUY:n tuella olevat urheilijat kasvokkain tai teknologiavälitteisesti tietojen täyttämisen jälkeen ja heidän valmentautumisensa tilanne ja jatkosuunnitelmat käydään läpi.
 • Kaikkien HUY:n tuelle esitettävien urheilijoiden tiedot tulee olla täytettynä ja etäurheilijatapaamiset toteutettuna 15.10. mennessä.
 • Pulssin urheilijakyselyn käyttö koskee yksilölajeja, joukkuepelien urheilijoille käyttö on vapaaehtoista lajiryhmävastaavan kanssa sovitusti.
 • Kaikkia lajeja koskee Pulssin lajikansion huippu-urheilubudjettikysely, joka aukeaa Pulssissa 4.9. Valmentajatiedot kerätään suoraan valmentajilta, tästä löydät tietoa Pulssista.

Teknisiä kysymyksiä Pulssin käytöstä ja lajin pääkäyttäjätunnuksia valmennusjohdolle voi pyytää ja poistaa: tuomas.vihinen@kihu.fi . Tietojenkäsittelysopimukset, jossa sovitaan Pulssi-työkalun henkilötietojen käsittelystä Olympiakomitean ja lajiliittojen välillä sekä teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaavan KIHU:n kanssa, on allekirjoitettu ja ne ovat toistaiseksi voimassa sopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos uusi laji aloittaa Pulssin käytön, tulee tietojenkäsittelysopimus allekirjoittaa ennen käytön aloittamista. Lisätietoja: maarit.mansikka@olympiakomitea.fi .

Huippu-urheiluyksikkö tarjoaa valmennuspäälliköille sparrausta tiedon keruun sisältöön ja Pulssin käyttöön tukea Zoomin kautta.  Ilmoittaudu etukäteen anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi

21.8. klo 14-15

25.8. klo 9-10

28.8. klo 9-10

Lajikohtaisissa asioissa voitte olla yhteydessä lajiryhmävastaavaan/yhteyshenkilöön:

 

Lauri Hakala (lauri.hakala@olympiakomitea.fi): Joukkuepelit

Olli-Pekka Kärkkäinen (olli-pekka.karkkainen@olympiakomitea.fi): Pyöräily, Suunnistus, Triathlon, Uintiurheilu, Yleisurheilu (kestävyyslajit)

Kimmo Mustonen/Paralajit (kimmo.mustonen@olympaikomitea.fi): Ammunta, Jousiammunta, PT-tennis, Pöytätennis, Ratsastus, Sulkapallo, Taekwondo, Voimannosto

Pasi Sarkkinen (pasi.sarkkinen@olympiakomitea.fi): Judo, Karate, Miekkailu, Nykyaikainen 5-ottelu, Nyrkkeily, Paini, Painonnosto, Taekwondo

Jani Tanskanen (jani.tanskanen@olympiakomitea.fi): Purjehdus, Pöytätennis, Squash, Sulkapallo, Tennis, Voimistelu, Yleisurheilu (taito-teholajit)
Mika Vakkuri/Paralajit (mika.vakkuri@olympiakomitea.fi): Istumalentopallo, Maalipallo, Pyöräily, Triathlon, Uinti, Yleisurheilu,

Kimmo Yli-Jaskari (kimmo.yli-jaskari@olympiakomitea.fi): Ampumaurheilu, Golf, Jousiammunta, Keilailu, Kiipeily, Lainelautailu, Moottoriurheilu, Olympiasoutu, Ratamelonta, Rullalautailu

Muiden lajien yhteyshenkilöt: ilmoitetaan paneelikutsujen yhteydessä.

Lisätietoja ja ohjeita:

 

Lajien kehitys- ja tukiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä lajinne lajiryhmävastaavaan/yhteyshenkilöön. Prosessin yleisiin kysymyksiin vastaavat myös Mika Lehtimäki ja Leena Paavolainen.

 

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten arviointi

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toiminnan ohjeistossa on määritelty kyseisen toiminnan kriteerit ja tavoitteet. Kriteerien täyttyminen ja toiminnan arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteilla, joka korvaa edellisinä vuosina toteutetut tavoite- ja tuloskeskustelut. Arviointikiertue toteutetaan alla olevan aikataulun mukaisesti ja se linkittyy lajien kehitys- ja tukiprosessiin

 

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia ja Kuortane urheiluopiston valmennuskeskus 21.9

Vaasan seudun urheiluakatemia 22.9

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia 22.9

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja Kisakallio urheiluopiston valmennuskeskus 28.-29.9

Tampereen urheiluakatemia ja Varala urheiluopiston valmennuskeskus 30.9

Jyväskylän urheiluakatemia 1.10

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia ja Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus 6-7.10

Turun seudun urheiluakatemia 22.10

Ouluseutu urheiluakatemia 26.10

Satakunta Sports Academy, SSA 26.10

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia 9.11

Kouvolan urheiluakatemia 9.11

Etelä-Karjalan urheiluakatemia 11.11

Etelä-Savon urheiluakatemia 11.11

Joensuun urheiluakatemia 12.11

Kuopion alueen urheiluakatemia 12.11

Urheiluakatemia Tavastia 16.11

Eerikkilä urheiluopiston valmennuskeskus 18.11

Ypäjän hevosopiston valmennuskeskus 19.11

Vierumäen urheiluopiston valmennuskeskus 25.11

Päijät-Hämeen urheiluakatemia ja Pajulahden urheiluopiston valmennuskeskus 26.11

Lapin urheiluakatemia ja Lapin urheiluopiston valmennuskeskus 30.11

 

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kehittävän arvioinnin prosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa:

Antti Paananen antti.paananen@olympiakomitea.fi