Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Kesälajien kehittämis- ja tukiprosessi 2021

Kesälajien kehitys- ja tukiprosessi sekä haku Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin 2021 on käynnistynyt. Tukipäätökset julkaistaan 29.11.2021.

Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin

OKM:n valtionapupäätös HUY:lle edellyttää, että lajiliitto hakee virallisesti Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea. Haku tapahtuu ilmoittautumalla kehitys- ja tukiprosessiin sähköisesti 17.9.2021 mennessä osoitteeseen leena.paavolainen@olympiakomitea.fi sekä toimittamalla lajin huippu-urheilusuunnitelman (ohje liitteenä) ja muut pyydetyt tiedot ohjeistuksen mukaisesti 20.10. mennessä osoitteeseen maarit.mansikka@olympiakomitea.fi. Huippu-urheiluyksikkö tekee päätökset kesälajien tehostamistuista 2022 liitteenä olevan Huippu-urheilun tukijärjestelmän 2022-2024 sekä lajin huippu-urheilutoiminnan arvioinnin pohjalta. Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset julkaistaan 29.11.2021.

Lajien kehitys- ja tukiprosessin tavoitteet

 • Parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä.
 • Parantaa toimintaympäristöjen toiminnan laatua ja toimintakulttuuria.
 • Parantaa huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
 • Rakentaa yhteiset huippu-urheilusuunnitelmat ja vahvistaa koordinaatiota eri tahojen välillä (laji, HUY, urheiluakatemia, valmennuskeskus, KIHU).
 • Osoittaa huippu-urheilun tuloksellisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • Lisätä yhteistä ymmärrystä ja ”varmistaa yhteinen kieli” toimijoiden kesken huippu-urheilusta.

Prosessin aikataulu

31.8. Kesälajien syksyn 2021 kehitys- ja tukiprosessi käynnistyy – HAKU- JA TIEDONKERUUOHJEET prosessiin

31.8.-20.10. Tiedonkeruu

 • Urheilijoiden ja valmentajien tietojen kerääminen Pulssiin sekä lajin taloussuunnitelman täyttäminen Pulssin lajikansioon
 • Huippu-urheilusuunnitelma 2022-2024
 • 8.9. klo 10.15-11.00 / 15.9. klo 10.15-11.00 Zoom-sparritapaamiset valmennuspäälliköille liittyen tiedonkeruun työkaluihin

17.9. Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin (sähköpostilla: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi)

20.10. Tiedonkeruu päättyy, Pulssin tiedot on täytetty ja huippu-urheilusuunnitelmat palautettu oman lajin lajiryhmävastaavalle/yhteyshenkilölle sekä osoitteeseen maarit.mansikka@olympiakomitea.fi

25.10.-12.11. Lajiriihet, 26.10. Lajipaneelit (huom. muuttunut paneelipäivä)

 • Huippu-urheiluyksikkö kutsuu lajin joko lajiriiheen tai lajipaneeliin
 • Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava sopii lajiriihen/lajipaneelin aikataulun
 • Lajiriihessä/lajipaneelissa käydään läpi tukiurheilijoiden sekä lajin huippu-urheilusuunnitelman eteneminen (tavoitteet ja toimenpiteet)
 • Lajin valmennusjohto sopii lajiryhmävastaavan kanssa, ketkä lajin ja toimintaympäristöjen toimijat kutsutaan mukaan lajiriiheen/lajipaneeliin

29.11. HUY:n tehostamistukipäätökset 2022 lajeille

15.12. HUY:n palautteet kaikille prosessissa mukana olleille lajeille

HUOM! Keskeisten toimintaympäristöjen tulee olla mukana lajin valmisteluprosessissa alusta asti, eli varaattehan syksyn aikatauluja suunnitellessanne riittävästi aikaa työstää huippu-urheilusuunnitelmaa lajin, toimintaympäristöjen ja HUY:n kesken.

Ohjeet prosessin tiedon keruuseen

Tiedon keruu koostuu kahdesta osasta:

 1. Huippu-urheilusuunnitelma 2022-2024

  Liitteenä on huippu-urheilusuunnitelman 2022-2024 ohje lajiriihi/lajipaneeliesityksiin. Huippu-urheilusuunnitelmat tulee palauttaa osoitteeseen maarit.mansikka@olympiakomitea.fi ja oman lajin lajiryhmävastaavalle/yhteyshenkilölle 20.10.2021 mennessä. Lajiryhmävastaavat toteuttavat tavoitteen ja tarpeen mukaan lajin ja Huippu-urheiluyksikön välistä suunnitelmien ja toiminnan sparrausta. Lajin tulee ottaa jo huippu-urheilusuunnitelman valmisteluvaiheeseen ennen lajiriihiä/lajipaneeleja mukaan keskeiset lajin toimintaympäristöjen toimijat.

 2. Urheilijan Pulssin täyttäminen ja urheilijoiden kohtaaminen 
 • Urheilijatietoa kerätään Urheilijan Pulssin sekä urheilijakohtaamisten kautta.
 • Laji voi ottaa Pulssin käyttöönsä 31.8. alkaen. Pulssiin kirjautuminen tapahtuu https://urheilijanpulssi.fi.
 • Jokaisen urheilijan ja hänen valmentajansa, jota lajiliitto ehdottaa HUY:n tuelle, tulee täyttää Pulssin tiedot. Pulssin täyttö on tuen saannin edellytyksenä.
 • Lajiliiton valmennuspäällikkö/valmennuksesta vastaava toimii aiempaan tapaan lajissa Pulssin pääkäyttäjänä. Hän lähettää infon Pulssin avautumisesta sähköpostitse ja kutsut Pulssia käyttäneille sekä uudet tunnukset uusille Pulssia käyttäville urheilija- valmentajapareille ja tehdä näin ehdotus tuettavista urheilijoista. Laji voi käyttää Pulssia myös urheilijoiden kanssa, joita haluaa itse tukea. Pulssin etusivulta löytyy materiaalia, jota valmennuspäällikkö voi hyödyntää sähköpostiviestissä urheilijoille ja valmentajille. Urheilijan testinäkymään valmennuspäällikkö pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella urheilija ja salasanalla urheilija.
  • Urheilija-valmentajaparit täyttävät itse tietonsa Pulssiin ja tekevät arvion toiminnastaan, sekä tuen tarpeestaan. Johtuen koronapandemiasta voi urheilijan ja valmentajan välinen vuorovaikutus tapahtua puhelimen tai muun teknologian (Skype, Microsoft Teams, Zoom tms.) kautta.
  • Aiempina vuosina Pulssia käyttäneet urheilijat löytävät viime vuoden tiedot vertailukohtana Pulssista.
  • Pulssiin on tehty pieniä sisällöllisiä päivityksiä.
 • Tavoitteena on, että lajiryhmävastaavat tapaavat vähintään tällä hetkellä HUY:n tuella olevat urheilijat kasvokkain tai teknologiavälitteisesti tietojen täyttämisen jälkeen ja heidän valmentautumisensa tilanne ja jatkosuunnitelmat käydään läpi.
 • Kaikkien HUY:n tuelle esitettävien urheilijoiden tiedot tulee olla täytettynä ja urheilijatapaamiset toteutettuna 20.10. mennessä.
 • Pulssin urheilijakyselyn käyttö koskee yksilölajeja, joukkuepelien urheilijoille käyttö on vapaaehtoista lajiryhmävastaavan kanssa sovitusti.
 • Kaikkia lajeja koskee Pulssin lajikansion huippu-urheilubudjettikysely. Valmentajatiedot kerätään suoraan valmentajilta, tästä löydät tietoa Pulssista.

Teknisiä kysymyksiä Pulssin käytöstä ja lajin pääkäyttäjätunnuksia valmennusjohdolle voi pyytää ja poistaa: tuomas.vihinen@kihu.fi . Tietojenkäsittelysopimukset, jossa sovitaan Pulssi-työkalun henkilötietojen käsittelystä Olympiakomitean ja lajiliittojen välillä sekä teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaavan KIHU:n kanssa, on allekirjoitettu ja ne ovat toistaiseksi voimassa sopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos uusi laji aloittaa Pulssin käytön, tulee tietojenkäsittelysopimus allekirjoittaa ennen käytön aloittamista. Lisätietoja: maarit.mansikka@olympiakomitea.fi.

Huippu-urheiluyksikkö tarjoaa valmennuspäälliköille sparrausta tiedon keruun sisältöön ja Pulssin käyttöön tukea Zoomin kautta. Löydät alta linkit sparritapaamisiin. Ilmoittaudu etukäteen: anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi.

8.9. klo 10.15-11.00

15.9. klo 10.15-11.00

Lajikohtaisissa asioissa voitte olla yhteydessä lajiryhmävastaavaan/yhteyshenkilöön

Lauri Hakala (lauri.hakala@olympiakomitea.fi): Joukkuepelit

Olli-Pekka Kärkkäinen (olli-pekka.karkkainen@olympiakomitea.fi): Pyöräily, Suunnistus, Tanssiurheilu, Triathlon, Uintiurheilu, Yleisurheilu (kestävyyslajit)

Kimmo Mustonen/Paralajit (kimmo.mustonen@olympaikomitea.fi): Ammunta, Jousiammunta, PT-tennis, Pöytätennis, Ratsastus, Sulkapallo, Taekwondo, Voimannosto

Jani Tanskanen (jani.tanskanen@olympiakomitea.fi): Purjehdus, Pöytätennis, Squash, Sulkapallo, Tennis, Voimistelu, Yleisurheilu (taito-teholajit)

Mika Vakkuri/Paralajit (mika.vakkuri@olympiakomitea.fi): Istumalentopallo, Maalipallo, Pyöräily, Triathlon, Uinti, Yleisurheilu,

Kimmo Yli-Jaskari (kimmo.yli-jaskari@olympiakomitea.fi): Ampumaurheilu, Golf, Jousiammunta, Keilailu, Kiipeily, Lainelautailu, Moottoriurheilu, Olympiasoutu, Ratamelonta, Rullalautailu

Pasi Sarkkinen siirtyy 1.9. 2021 alkaen Painiliiton toiminnanjohtajaksi ja kamppailulajit (Judo, Karate, Miekkailu, Nykyaikainen 5-ottelu, Nyrkkeily, Paini, Painonnosto, Taekwondo) jaetaan muiden lajiryhmävastaavien kesken. Näistä informoimme 8.9. jälkeen.

Muiden lajien yhteyshenkilöt: ilmoitetaan paneelikutsujen yhteydessä.

Lisätietoja ja ohjeita:

Lajien kehitys- ja tukiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä lajinne lajiryhmävastaavaan/yhteyshenkilöön. Prosessin yleisiin kysymyksiin vastaavat myös Mika Lehtimäki ja Leena Paavolainen.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten syksyn 2021 tulos- ja tavoitekeskustelujen aikataulut

Vuonna 2020 toteutettiin jokaisen kanssa yksittäin toiminnan kriteerien täyttymisen kehittävä arviointi. Vuonna 2021 teemme kierroksen siten, että kohtaamme toimintaympäristöt pareittain tavoite- ja tuloskeskusteluissa toiminnan kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen.

Ke 13.10.        URHEA + Kisakallio ja VRUA + Vuokatti

Ke 20.10.        Turku ja Jyväskylä

Ma 25.10.       Tampere + Varala ja Kuortane

Ma 1.11.         Päijät-Häme + Pajulahti + Vierumäki ja Vaasa

Ke 3.11            Pori ja Kokkola

Ma 8.11          Mikkeli/Savonlinna ja Kotka

To 11.11         Rovaniemi + Lappi ja Joensuu

Ma 15.11        Hämeenlinna, Lappeenranta, Kouvola

Ke 24.11.        Kuopio ja Oulu

Ma 29.11.       Eerikkilä ja Ypäjä


Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten tavoite- ja tuloskeskusteluiden  prosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa:

Antti Paananen: antti.paananen@olympiakomitea.fi