Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Talvilajien kehittämis- ja tukiprosessi 2019

Talvilajien kehittämis- ja tukiprosessi sekä haku Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin 2019-2020 on avoinna 1.4.2019 alkaen. Tukipäätökset julkaistaan 7.6.2019.

Lajien kehittämis- ja tukiprosessin tavoitteet:

1.Parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä.
2.Parantaa huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyyttä, rakentaa yhteiset menestyssuunnitelmat ja vahvistaa koordinaatiota eri tahojen välillä (laji, HUY, urheiluakatemia, valmennuskeskus, KIHU).
3. Osoittaa huippu-urheilun tuloksellisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin:

Lajiliitto hakee Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea ilmoittautumalla kehittämis- ja tukiprosessiin. Ilmoitus tulee tehdä sähköisesti 8.4.2019 mennessä: sähköpostilla leena.paavolainen(at)olympiakomitea.fi sekä toimittamalla lajin päivitetyn huippu-urheilusuunnitelman ja muut pyydetyt tiedot ohjeistuksen mukaisesti 30.4. mennessä. Huippu-urheiluyksikkö tekee päätökset talvilajien tehostamistuista 2019-2020 liitteenä olevan tehostamistukijärjestelmän ja -kriteerien pohjalta. Tehostamistukipäätökset julkaistaan 7.6.2019.

Huippu-urheiluyksikön tuelle ehdotettavat urheilijat ja tietojen keruu:

Huippu-urheiluyksikön tuelle ehdotettavien urheilijoiden tietojen kerääminen tapahtuu viime kevään tavoin sähköisen, Urheilijan Pulssi arviointi- ja keskustelutyökalun kautta. Pulssi avautuu maanantaina 1.4.2019, jolloin lajin valmennuspäällikkö / päävalmentaja / lajiliiton valmennustoiminnasta vastaava henkilö saa Pulssin toimintaohjeet. Hän lähettää kutsut Pulssia käyttäneille ja uudet tunnukset uusille Pulssia käyttäville urheilija- valmentajapareille sekä tekee ehdotuksen tuettavista urheilijoista. Urheilija-valmentajaparit täyttävät itse tietonsa Pulssiin, tekevät arvion toiminnastaan sekä tuen tarpeestaan. Viime vuonna Pulssia käyttäneet urheilijat löytävät viime vuoden tiedot vertailukohtana Pulssista. Pulssin täyttö on tuen saannin edellytyksenä. Olemme päivittäneet Pulssin tietosuojaselosteen vastaamaan uutta tietosuojalakia.  Siihen liittyen lajiliiton ja Olympiakomitean välille on allekirjoitettava tietojenkäsittelysopimus ennen kuin laji kutsuu urheilijoita Pulssiin. Lähetämme sähköisesti allekirjoitettavan sopimuksen lajiliittoon erikseen. Urheilijan Pulssitietojen lisäksi lajin tulee täyttää Pulssin lajikansioon talous-, huippu-urheiluhenkilöstö- ja olosuhdetietoja. Jokaisen lajin tulee myös päivittää tarvittavat uudet pääkäyttäjät ja poistaa toiminnasta poistuneet käyttäjät Pulssista. Lajin pääkäyttäjätunnuksia voi pyytää ja poistaa: tuomas.vihinen(kihu)kihu.fi.

Lajiryhmävastaavat/yhteyshenkilöt:

Olli-Pekka Kärkkäinen: ampumahiihto, hiihtosuunnistus, maastohiihto

Kimmo Mustonen: paralympialajit

Pasi Sarkkinen: pikaluistelu, taitoluistelu

Lauri Hakala / Mika Lehtimäki: jääkiekko

Janne Vuorinen: alppihiihto, freestyle, lumilautailu

Kimmo Yli-Jaskari: curling

Mika Lehtimäki: mäkihyppy, yhdistetty

HUY:n kehittämis- ja tukiprosessin sekä OKM:n urheilija-apuraha hakuprosessin aikataulut: 

29.3. klo 16:00 Talvilajien OKM:n urheilija-apurahahaku päättyy

1.4. Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin sekä tiedon keruu alkaa ja ohjeistus lajeille urheilijan Pulssista. HUOM! Lajin tulee ottaa jo valmisteluvaiheeseen mukaan keskeiset lajin toimintaympäristöjen toimijat.

1.4. klo 12-13, 3.4. klo 12-13 ja 8.4. klo 12-13 työkalujen tekninen tuki – Zoom-palaveri

5.4. mennessä Huippu-urheiluyksikkö toimittaa lajiliittoihin listan OKM:n apurahaa hakeneista urheilijoista

8.4. mennessä lajiliittojen sähköinen ilmoitus hausta Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin.

30.4. klo 16:00 mennessä palautus (Pulssi ja huippu-urheilusuunnitelma), jonka jälkeen lajeille tulee Huippu-urheiluyksiköstä kutsu lajiriiheen tai -paneeliin

6.5. klo 16:00 mennessä lajiliitot toimittavat Huippu-urheiluyksikköön priorilistan OKM:n apurahaa hakeneista urheilijoista sekä esityksensä urheilija-apurahan saajista

6.-24.5. Lajiriihet/paneelit

  • Huippu-urheiluyksikkö kutsuu lajin joko lajiriiheen tai paneeliin
  • Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava sopii lajiriihen/paneelin aikataulun sekä lajiriiheen/paneeliin osallistuvat lajin valmennusjohdon kanssa
  • Lajiriihessä/paneelissa käydään läpi tukiurheilijoiden sekä lajin 2018 tehdyn huippu-urheilusuunnitelman eteneminen (tavoitteet ja toimenpiteet)
  • Lajin valmennusjohto sopii lajiryhmävastaavan kanssa, ketkä lajin toimintaympäristöjen toimijat kutsutaan mukaan lajiriiheen/paneeliin

24.5. Huippu-urheiluyksikkö tekee OKM:lle esitykset talvilajien apurahan saajista kaudelle 2019-2020

7.6. Huippu-urheiluyksikön talvilajien 2019-2020 tehostamistukien julkistaminen

Lisätietoja ja ohjeita:

Lajien kehitys- ja tukiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä lajinne lajiryhmävastaavaan. Pulssiin liittyviin kysymyksiin vastaa Anna Kirjavainen, 050 3446473. Prosessin yleisiin kysymyksiin vastaavat myös Mika Lehtimäki, 040 5546200,  ja Leena Paavolainen, 0400 229652.