Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Asiantuntijatoiminta

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten asiantuntijatoiminnat linkittyvät osaksi urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja.

Asiantuntijaverkoston toimintatapana on kohdentaa tukitoimet urheilijoiden arkeen ja vahvistaa valmentajien osaamista. Asiantuntijatuki syntyy valmennusprosessien tavoitteista ja tarpeesta.

Osallistuva asiantuntijuus

Osallistuva asiantuntijatoiminta on valmentajajohtoista asiantuntijatoimintaa, jossa asiantuntija työskentelee pääosin lajin toimintaympäristössä. Osallistuvaa asiantuntijatoimintaa ohjaa selkeä ja yhteinen tavoitteiden määrittely ja arviointiprosessi. Työskentelyssä korostuvat valmennusprosessin ja toimintaympäristön ymmärrys, yhdessä tekeminen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen. Toimintatapa on dokumentoitu sekä urheilijoiden ja valmentajien tiedossa.

Valmennusprosessin asiantuntijatuki määräytyy urheilijan tason, lajin ja iän perusteella. Yläkouluvaiheessa asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien ja opettajien osaamisen tukemiseen sekä ryhmämuotoisiin urheilijoiden kohtaamisiin. Toisella asteella asiantuntijatoiminta voi edellisten lisäksi kohdistua tarpeen mukaan yksilölliseen ohjaukseen. Huippuvaiheessa asiantuntijatuki on räätälöityä, tarpeen mukaan toteutettua ja yhdessä lajiliiton ja HUY:n kanssa resursoitua.

Asiantuntijaverkostot

Asiantuntijat kuuluvat oman toimintaympäristönsä moniammatilliseen asiantuntijatiimiin. Lisäksi he toimivat oman alansa valtakunnallisessa verkostossa. Jokaisella verkostolla on verkostovastaava, jonka johdolla asiantuntijatyötä linjataan. Asiantuntijatoiminnan suunnitelma ja vaikuttavuuden seuranta käydään vuosittain läpi HUY:n asiantuntijaverkostojen vastuuhenkilöiden kanssa.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset rakentavat urheilijoille ja lajeille valmennuksen tueksi seuraavat asiantuntijaverkostot:

  • fysioterapia
  • ravitsemus
  • psyykkinen valmennus
  • fysiikkavalmennus
  • lääkäri
  • kaksoisura ja urasiirtymät

Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten omilta sivuilta.