Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Osaaminen

Huippu-urheilun osaamisohjelma keskittyy suomalaisen huippu-urheilun osaamisen kehittämiseen. Sen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille ja näin parantaa huippu-urheilumenestystä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Huippu-urheilun strategian jalkauttamisessa korkeatasoinen osaaminen on yksi neljästä periaatteesta, jolla tavoitteiden saavuttamiseen pyritään. Osaamisohjelma on väline osaamisen tuottamiseen ja rakentuu neljästä osa-alueesta: (1) asiantuntijatoiminnasta, (2) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI), (3) seurannasta ja arvioinnista sekä (4) valmennusosaamisesta.

Osaamisohjelman työdokumentti

Työdokumentti selventää lukijalle Osaamisohjelman johtoa ja koordinaatiota sekä eri osa-alueiden tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Työdokumentin liite

Tämä liitedokumentti tulee lukea yhdessä Suomalaisen huippu-urheilun osaamisohjelma työdokumentti versio 2021 kanssa. Tässä liitteessä on mukana taustan lisäksi kultakin osa-alueelta vain lyhyt kuvaus toiminnasta vuodelta 2021 ja vuoden 2022 toimenpiteet. Varsinainen Osaamisohjelman kokonaisuus selviää em. alkuperäisestä työdokumentista.

Tavoitteet

  • Osaamisen vahvistuminen valmentautumisprosesseissa

Toimenpiteet

  • Valmennusosaamisen vahvistaminen Urheilijan polun eri vaiheissa
  • Asiantuntijatoiminnan kehittäminen valinta- ja huippuvaiheessa
  • Valmennusjärjestelmien kehittäminen
  • Huippu-urheilun T&K-toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen