Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Urheilupsykologian asiantuntijat

Psyykkinen valmennus on luonnollinen ja oleellinen osa valmennusta. Urheilupsykologiaan kuuluu urheilijan, valmentajan ja joukkueen tukeminen urheilusuorituksessa, harjoittelussa, urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa sekä psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntija voi auttaa

  1. vahvistamaan ja kehittämään psyykkisiä valmiuksia, ominaisuuksia ja taitoja
  2. tukemaan elämän eri vaiheissa
  3. selviytymään kriisi- tai ongelmatilanteissa
  4. luomaan innostavia, motivoivia ja psyykkisesti turvallisia liikunnan toimintaympäristöjä.

Suomessa on sertifioitu urheilupsykologian asiantuntijoita vuodesta 2014. Urheilupsykologian alalla on otettu käyttöön kaksi sertifikaattia, urheilu- ja liikuntapsykologin sekä psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti. Urheilupsykologian sertifiointi on ammatillista laadunvalvontaa. Se osoittaa, että urheilupsykologian asiantuntija omaa riittävän pätevyyden ja työkokemuksen.

Psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifioidut ovat asiantuntijoita psyykkisten taitojen harjoittamisessa ja kehittämisessä. Urheilupsykologit voivat auttaa edellä mainitun lisäksi myös urheiluun tai elämään liittyvissä kriisi- ja ongelmatilanteissa. Urheilupsykologian asiantuntijat voivat toimia myös valmentajien työnohjaajina.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö koordinoi ja tukee sertifioitujen asiantuntijoiden verkostoa ja sen toimintaa. Verkoston tavoitteena on asiantuntijuuden vahvistuminen ja osaamisen jakaminen.

Huippu-urheiluyksikkö tukee Olympiakomitean tukiurheilijoiden psyykkistä valmennusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kohti tulevien vuosien arvokisoja. Psyykkisen valmennuksen asiantuntijatoimintaa tukiurheilijoiden osalta koordinoi ja lisätietoja käytännön asioista antaa HUY:n urheilupsykologi Robert Päkk.

Yhteyshenkilö:

Robert Päkk
Urheilupsykologi
040 549 6311
robert.pakk@olympiakomitea.fi

Sertifioitujen urheilupsykologian asiantuntijoiden yhteystiedot: