Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

TKI-toiminta

Suomessa huippu-urheiluun liittyvää tai sivuavaa tutkimusta ja huippu-urheilun kehitystyötä tehdään mm. KIHUssa, yliopistoissa, VTT:ssä, valmennuskeskuksissa ja erilaisissa teknologiayrityksissä. Eri osapuolet toteuttavat projektejaan omilla rahoituksillaan. Valtakunnallisesti ei ole kuitenkaan selvää käsitystä siitä, mitä tehdään ja missä. Lisäksi käyttämätöntä potentiaalia on piilossa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio osa-alueen tahtotilana on lisätä koordinaatiota, lisätä resursseja ja ohjata toimintaa oikeisiin kohteisiin (oikeanlaiset tutkimukset ja kehitysprojektit parhaille tekijöille) systemaattisesti etenemällä ja kehittämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tavoitteet

 • TKI:ta koordinoidaan suomalaisen huippu-urheilun edistämiseksi
 • Tuetaan asiantuntija- ja valmennustoimintaa
 • Kansainvälistä yhteistyötä lisätään laajentaen mahdollisuuksia TKI:hin
 • Lisärahoituskanavia etsitään myös perinteisen liikunta- ja urheilututkimusrahoituksen ulkopuolelta

Toimenpiteet

 • Rakennetaan TKI-toiminnan suuntaviivat 2021-2024 (ja pidemmälle), mitkä huomioivat valittujen lajien kehittämisen sekä huippu-urheilun osaamistarpeet
 • Toteutetaan suuntaviivojen mukaista TKI-toimintaa osana lajien kehitys-, tuki- ja arvokisaprosesseja
 • Luodaan toimintatapamallit vuorovaikutteiseen TKI-ajattelun kehittämiseen asiantuntijoiden, eri alan tutkijoiden ja lajien välille
 • Edistetään suomalaisen huippu-urheilun datastrategiaa
 • Koordinoidaan Urheiluakatemia- ja Valmennuskeskusverkoston osaamisen kehittämisen erityistehtäviä ja ohjataan rahoitusta
 • Päivitetään missä huippu-urheiluun liittyvää TKI-toimintaa tehdään ja voidaan tehdä
 • Pyritään ohjaamaan resursseja tärkeimpiin kohteisiin ja osaavimpiin tekijöihin
 • Etsitään lisärahoitusmahdollisuuksia TKI-toimintaan (OKM, Suomen Akatemia, yhteistyöyritykset, sponsorit, muu rahoitus)