Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

8.luokka

Koulutoiminta

Motorisissa taidoissa painottuvat 8.luokalla välineenkäsittelytaidot, joita kehitetään eri lajien harjoitteita tehden sekä muita sovellettuja tehtäviä, pelejä ja leikkejä hyödyntäen. Tunneilla hyödynnetään 7. luokalla harjoiteltuja liikkumistaitoja ja tasapainotaitoja yhdistäen niihin välineenkäsittelyä.

Harjoittelussa pyritään monipuolisuuteen ja kehitetään erityisesti kehon heikompaa puolta. Harjoitteina käytetään painotetusti muita kuin urheilijan oman lajin liikkumistapoja, välineitä ja harjoitteita.

Fyysisten osa-alueiden osalta käydään läpi kestävyyden harjoittamista motorisia taitoja kehittävän harjoittelun yhteydessä. Myös nopeusharjoittelua tehdään kaikilla tunneilla tunnin teemaa mukaillen. Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu on kiinteä osa harjoitusten alkua ja loppua.

Kasvupyrähdys on voimakkaimmillaan suurimmalla osalla oppilaista ja sen vaatimukset huomioidaan harjoittelussa terveenä urheilijana kasvun mukaisesti. Erityisesti selän ja alaraajojen terveyden edistämiseen kiinnitetään huomiota.

Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Sisältö rakentuu liikunnan OPS 2016 mukaisesti. Painopiste on motoristen taitojen oppimisessa. Tunneilla pyritään saamaan paljon toistoja ja liikettä. Innostava ja kannustava ilmapiiri motivoi oppilaita kehittämään itseään. Kaikille oppilaille tarjotaan omiin taitoihin nähden sopivan haastavaa toimintaa, omaa kehittymistä seuraten.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään muiden oppiaineiden kuten mm. terveystiedon ja kotitalouden oppisisältöjä urheilulliseen elämäntapaan liittyvien aiheiden osalta ja pohditaan fysiikasta tuttujen mekaniikan peruslakien vaikutusta liikkumiseen. Yhteistyötä yli oppiainerajojen kehitetään koulussa ja Kasva Urheilijaksi- oppisisältöjä suositellaan syvennettävän ilmiöön linkittyvien oppiaineiden kanssa.

 

Kurssi on fyysiseltä kuormitukseltaan pääsääntöisesti kevyttä. Kuormitusta arvioidaan asteikolla 1 (hyvin kevyt) -10 (hyvin raskas). Kurssin kuormitustaso on 2-6 ja sen toteutumista arvioidaan oppilaiden palautteen perusteella.

Harjoitusten rakenne-esimerkki:

1. Alkulämmittely ja edellisen teeman kertaus

2. Harjoituksen tavoitteet ja tunnin teeman mukainen harjoittelu

3. Loppuverryttely, palaute ja itsearviointi

Materiaalit

Koulutoiminnan materiaalit liikunnanopettajille kurssien toteutusta varten (8.lk)

Koulutoiminnan lisämateriaalit

Leiritoiminta

Yläkoulujen leiritysmalli on urheiluopistojen ja lajiliittojen kanssa yhteistyössä toteutettava tapa saada lukuvuoteen lisää urheilijaksi kasvamisen ja harjoittelun mahdollisuuksia. Erityisesti malli soveltuu niille, joilla lisäharjoittelun mahdollisuuksia kouluviikkoon on vaikea toteuttaa tai olosuhdevaatimukset puoltavat leiritysmallin käyttöä. Sisältösuositukset toiminnassa ovat samat niin leiritysmallissa kuin koulumallissakin.

Materiaalit

Urheilijalle (8.lk)