Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheiluyläkoulukokeilu

Syksyllä 2017 alkoi kolmivuotinen urheiluyläkoulukokeilu Olympiakomitean koordinoimana. Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat toimintamalleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa.

 

Vuosina 2017-2020 urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 eri kunnasta

Espoo                                            Leppävaaran koulu

Helsinki                                        Haagan peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puistopolun peruskoulu, Pasilan peruskoulu

Helsinki sopimuskoulut         Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu

Jyväskylä                                     Kilpisen koulu, Viitaniemen koulu

Kotka                                            Langinkosken koulu

Kuopio                                          Hatsalan klassillinen koulu, Jynkänlahden koulu

Lahti                                              Salpausselän koulu

Lappeenranta                            Kesämäen koulu, Kimpisen koulu

Mustasaari/ Korsholm           Korsholm högstadium

Oulu                                               Kastellin koulu

Pori                                                Kuninkaanhaan koulu

Savonlinna                                  Talvisalon koulu

Tampere                                       Tesoman koulu, Sammon koulu, Hatanpään koulu

Turku                                             Vasaramäen koulu

Vaasa                                            Onkilahden yhtenäiskoulu

 

Rakenteilla olevassa mallissa urheileva oppilas harjoittelee ja valmistautuu urheilijan uralle sekä samalla hankkii itselleen valmiudet haluamiinsa jatko-opiskeluihin siten, että kummatkin tavoitteet toteutuvat mahdollisimman optimaalisesti. Päämääränä on vakiinnuttaa urheiluyläkoulutoiminta osaksi suomalaista kaksoisuramallia. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen, kuntien, urheiluakatemioiden, lajiliittojen sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on rakentaa ja löytää koulupäivän rakenteeseen, opetussuunnitelman sisältöihin, resurssien käyttöön sekä koulujen ja urheiluseurojen toimintakulttuureihin liittyviä malleja, joiden avulla helpotetaan tavoitteellisen koulukäynnin ja urheilemisen menestyksellistä yhdistämistä.

 

Toiminnan sisällöllisinä kehityskohteina ovat:

  •  yhteiset periaatteet ja kriteerit urheiluyläkoulutoiminnan ohjaamiseen,
  • yhteinen valtakunnallinen soveltuvuuskoe,
  •  urheilijaksi kasvamisen sisältökokonaisuus sekä digioppimisen kokonaisuus,
  •  yhteinen seuranta ja arviointi.

Suomen Olympiakomitea vastaa hankkeen koordinaatiosta ja näin myös arvioinnin kokonaisuudesta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa arviointiin tarvittavan tiedon tuottamisesta ja analysoinnista sekä hankkeen loppuarvioinnista.

Kokeilun tulokset on tarkoitus jalkauttaa kattavasti eri puolille Suomea laajan urheiluakatemiaverkoston välityksellä. Kokeilussa olevat koulut toimivat myöhemmin myös alueellisina urheiluyläkoulutoiminnan osaamiskeskuksina.

  1. KIHUn raportti urheiluyläkoulukokeilun ensimmäisestä toimintavuodesta
  2. KIHUn raportti urheiluyläkoulukokeilun toisesta toimintavuodesta

 

Lisätietoja

Antti Paananen
Urheiluakatemiaohjelman johtaja, Huippu-urheiluyksikkö
+358 44 5413651, antti.paananen(at)olympiakomitea.fi
Urheiluyläkoulukokeilun kokonaisuus, valtakunnallinen soveltuvuuskoe

Tuomas Raja
rehtori, Pohjois-Haagan yhteiskoulu
+358 40 725 2098, tuomas.raja(at)phyk.fi
Urheiluyläkoulukokeilun yläkoulujen vastaava rehtori

Laura Tast
asiantuntija, Urheiluakatemiaohjelma, Suomen Olympiakomitea
+358 50 554 8040, laura.tast(at)olympiakomitea.fi
Yläkoulutoiminnan kokonaisuus, urheilijaksi kasvamisen sisältökokonaisuus

 

Uutiset ja artikkelit

OK 21.12.2017: Urheiluyläkoulujen avulla lisää liikettä ja valmiuksia urheilijaksi kasvamiseen
OK 12.09.2017: Yläkoulutoiminta luo edellytyksiä aikuisvaiheen menestykselle
OK 4.10.2017: Yläkoulut ja seuravalmennus tiivistävät yhteistyötä
OK 4.10.2017: Kokeiluluokalla räjäytettiin rohkeasti rakenteet

Satakunnan Kansa 31.8.2017: Kuninkaanhaka valittiin urheiluyläkouluksi, toimintaa linjaa olympiakomitea
ESS 15.7.2017: Urheiluluokalla huolehditaan nuorten jaksamisesta – ei nosteta koululiikuntamäärää kattoon

 

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman johdolla käynnistettiin syksyllä 2017 urheiluyläkoulukokeilu. Kokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 kunnasta eri puolilta Suomea. Kolmivuotisen kokeilun aikana rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaa yhdistämiseen. Lue urheilulyäkoulukokeilusta lisää..

Seuraa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #kaksoisura