Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Avustuksia harrastus- ja kerhotoimintaan

Erilaiset valtion- ja yksityisavustukset ovat suomalaisen liikuntatoiminnan elinehto. Suomen valtio jakaa suuria summia rahaa vuosittain liikunnan edistämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut liikuntatoimelle vuodelle 2018 lähes 160 miljoonaa euroa. Summa koostuu pääsääntöisesti valtion veikkausvoitto- ja budjettivaroista. Tukea jaetaan mm. liikunta- ja urheilu- järjestöille ja seuroille, kuntien liikuntatoimintaan, liikuntapaikkarakentamiseen, sekä liikunnallisten elämäntapojen edistämiseen. Valtion liikuntaan kohdistuvia avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot.

Valtion myöntämien avustusten lisäksi on olemassa vaihtoehtoisia avustusmalleja. Näitä ovat esimerkiksi olympiakomitean yksityisesti rahoitettu Lasten liike iltapäivät -tuki.  Avustuksen isona päämääränä on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen.

Lataa matalan kynnyksen kerho- ja harrastustoiminnan rahoitusopas käyttöösi kerhomateriaalit sivulta. Saat materiaalit käyttöösi veloituksetta kevyttä rekisteröitymistä vastaan.

“Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut liikuntatoimelle vuodelle 2018 lähes 160 miljoonaa euroa.”

Matalan kynnyksen kerho- ja harrastustoiminnan rahoitusopas

Lue kerhotoiminnan avustusmahdollisuuksista matalan kynnyksen kerho- ja harrastustoiminnan rahoitusoppaasta. Oppaan saat käyttöösi veloituksetta kerhomateriaalit sivulta kevyttä rekisteröitymistä vastaan.

180 000€

Vuonna 2017 207 iltapäiväkerholle jaettiin tukea yhteensä 180 000 euron edestä