Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Harrastaminen yläkoulussa

Aktiivisen koulupäivän lisäksi tulee luoda mahdollisuuksia liikkua ja urheilla koulupäivän välittömässä yhteydessä. Yläkoulujen liikunnallisessa harrastustoiminnassa korostuvat vapaamman harrastamisen mallit. Toisaalta joidenkin yläkoulujen yhteydessä tarjotaan halukkaille nuorille mahdollisuutta harjoitella tavoitteellisemmin koulupäivien välittömässä yhteydessä.

Yläkouluissa lasten ja nuorten osallistaminen toimintaan on tärkeää, sillä 11-vuodesta ylöspäin liikunnan harrastaminen ja osallistuminen seuratoimintaan hiipuu ja paikallaanolon määrä lisääntyy merkittävästi.

Tavoitteellinen harjoittelu koulupäivän yhteydessä

Kerhotoiminta voi sisältää myös tavoitteellisesti harjoittelevien lasten ja nuorten omia kerhoja tai harjoituksia. Koulupäivän aikana tapahtuva harjoittelu säästää ilta-aikaa ystäviä ja läksyjentekoa varten helpottaen samalla monen perheen arkea.

Tavoitteellinen harjoittelu voi olla kaikille avointa toimintaa tai ne voidaan suunnitella kutsukerhoiksi.

Kerhosisällöt suunnitellaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Toiminta voidaan suunnitella yleisvalmennuksen ympärille, esimerkiksi Kasva urheilijaksi -kerhona tai liikunnan valinnaisena tuntina kaikille innokkaille liikkujille. Harjoittelu voi olla myös jonkin lajin spesifiä harjoittelua ja sitä voidaan tarjota yhteistyössä paikallisen seuran kanssa.

 

“Tavoitteellinen harjoittelu voi olla kaikille avointa toimintaa tai ne voidaan suunnitella kutsukerhoiksi.”

Kerhotavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • monipuolinen harjoittelu (esim. fyysinen tai taitoharjoittelu)
  • urheilullisiin elämäntapoihin opettelu: seurataan kerran kuussa toteutunutta liikuntamäärää, ravintoa, unta ja pohditaan, miten koulun ja harjoittelun yhdistäminen on onnistunut (työkaluna esimerkiksi Kasva urheilijaksi elämänrytmitesti)
  • yleistaidot (motoriset perustaidot)
  • lajiharjoittelu (lajitekniset ja -taktiset harjoitteet sekä muu lajiharjoittelu)

 

 

3krt/vko

Nuori tarvitsee lihaksia kuormittavaa liikkuntaa kolme kertaa viikossa.