Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kerhotoiminnan käynnistäminen

Kartoittaminen

Ennen varsinaista kerhotoiminnan suunnittelua tärkeää on kartoittaa kerhotoiminnan tilanne omalla paikkakunnalla. Kunnan kerhokoordinaattorin kautta saadaan tieto siitä, millä kouluilla toiminnalle on eniten tarvetta.

Koulun rehtori tai kerhoyhdysopettaja on oikea taho, johon kerhon käynnistämisestä kannattaa olla koulun suuntaan yhteydessä.

Tärkeää on myös kartoittaa paikkakunnaan muiden seurojen ja yhdistysten tahtotila ja mahdollisuus olla mukana yhteistyössä järjestämässä toimintaa. Myös esim. vanhempainyhdistys voi olla hyvä yhteistyötaho kerhojen järjestämisessä. Yhteistyö helpottaa toiminnan resursointia ja tuo myös monipuolisuutta sisältöön.

Suunnittelu

Kun kartoitus on tehty, päästään suunnittelemaan toimintaa. Huomioon tulee ottaa kuntien ja koulujen omat linjaukset kerhotoiminnan suhteen. Toiminnan vastuista ja käytännöistä tulee myös sopia huolellisesti sekä toiminnan järjestäjien kesken että koulun kanssa.

Toiminnan suunnittelussa apuna kannattaa käyttää kerhotoiminnan toteuttajille tehtyjä valmiita muistilistoja ja suunnittelupohjia. Ohjaajien rekrytointi on tärkeä aloittaa hyvissä ajoin ja miettiä myös sijaisuudet sairastumisten varalle.

 

“Tärkein laatukriteeri on lasten viihtyminen kerhossa.”

Toiminnan laatu

Tärkein laatukriteeri on lasten viihtyminen kerhossa. Kerhokauden aikana on hyvä seurata kokevatko kerholaiset toiminnan sisällöt ja harjoitteet kiinnostaviksi ja innostaviksi. Ohjaajan osaamisella on suuri toiminnan laatuun suuri merkitys. Ohjauksen laatu heijastuu usein lasten viihtymiseen ja pysymiseen mukana toiminnassa. Opetushallitus on laatinut koulun kerhotoiminnan arviointiin ja kehittämiseen perusopetuksen kerhotoiminnan laatukriteerit. Materiaalia kannattaa hyödyntää koulun kerhotoiminnan kehittämisessä.

Olemme keränneet kerhotoiminnan suunnittelun tueksi kattavasti valmista materiaalia.  Tilaa materiaalit veloituksetta käyttöösi.