Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

CASE: Liikuntakerhotoiminnan aloittaminen Raisiossa

Taustatyö 2015 – 2016

Kerhotoiminnan kehittäminen aloitettiin Raisiossa kartoittamalla kiinnostus yhteistyöhön ja resurssien järkevään käyttöön koulujen ja urheiluseurojen kesken.

Kehitystyötä tehtiin yhteistyössä Raision sivistys- ja liikuntatoimen sekä LiikUn (Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n) kanssa. Yhteistyö aluejärjestön kanssa mahdollisti mm. LiikUn asiantuntijavierailut paikallisissa rehtoritapaamisissa sekä yhteistyöpalaverit liikuntatoimen koululiikunnasta vastaavan viranhaltijan kanssa. Yhteistyö osoittautui tärkeäksi kerhotoiminnan sisältöjä ja tarjontaa kehitettäessä.

Raision kunnan kaksi koulua haki Liikkuva koulu -ohjelmarahoitusta vuonna 2015. Nämä hakemukset eivät kuitenkaan sisältäneet urheiluseurojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Kerhotoimintaa ryhdyttiin kehittämään kaikkien yhdeksän alakoulun yhteistyönä. Tavoitteena oli, että jokaisessa koulussa olisi joka torstai klo 14 – 16 urheiluseurojen toteuttamaa liikuntakerhotoimintaa tarjolla – osa halusi myös aamupäivätoimintaa.

Seurayhteistyön aloittaminen

Raision alueella toimii lukuisia liikunta- ja urheiluseuroja. Kerhotoiminnan järjestämismahdollisuutta yhteistyössä koulujen kanssa esiteltiin mm. alueen seuraparlamentissa, ja kiinnostus kartoitettiin seuroille lähetetyllä lomakkeella. Myös yhteistyömahdollisuudet Turun alueen suurseurojen kanssa huomioitiin.

Koulu- ja seuratoimijoiden yhteistapaaminen järjestettiin 2.5.2016. Läsnä olivat koulujen rehtorit sekä kerhotoiminnasta vastaavat opettajat. LiikUn nuorisovastaava ja Raision liikuntasihteeri olivat sopineet etukäteen tapaamisen kulusta ja valmistelleet esityslistan sekä alustavia ehdotuksia etenemisestä. Lisäksi Raision kerhokoordinaattori (erään koulun rehtori) oli muodostanut valmiiksi Kerhotoiminta Raisiossa -pelisäännöt sekä sopimuspohjan.

Koulu-seura –yhteistyöstä sopiminen

Toukokuun tapaaminen oli onnistunut: koulut sopivat yhteisen palkin lukujärjestyksestä kerhotoiminnan järjestämiseksi. Myös tapaamisen ajankohtaa pidettiin erityisen onnistuneena, koska monet rehtorit suunnittelivat parhaillaan syksyn lukujärjestyksiä. Liikunnallisia kerhoja suunniteltiin rohkeasti myös kouluille, joilla ei ole erillisiä liikuntatiloja. Toimintaa ideoitiin, luokkiin ja ulos. Kerhosisällöiksi tällaisilla kouluilla valikoituivat mm. tanssi ja ulos soveltuvat lajit.

Käytännön järjestelyistä sovittiin osittain myös yhdessä ja esimerkiksi uinti- ja tenniskerhot päätettiin järjestää kaikilla kouluilla samanaikaisesti tammikuussa 2017. Yhteistyö helpottaa mm. siirtymisten organisointia koulualueen ulkopuolelle ja mahdollistaa samojen lupalappupohjien hyödyntämisen.

Suunnittelupäivät

Seurojen keskinäinen tapaaminen järjestettiin 23.5.2016. Tilaisuuden sisällön suunnitteli LiikUn kehittämispäällikkö. Tapaamisessa sovittiin monista käytännön asioista, kuten esimerkiksi seurojen sijoittumisesta eri kouluilla järjestettävään toimintaa, välineistä, ohjaajien pätevyysvaatimuksista, kerhokorvauksista, jne. Raision liikuntasihteeri valmisteli tapaamisen jälkeen lukujärjestykset seuroille kerhotoiminnan järjestämiseksi.

Myös rehtorit järjestivät oman yhteisen suunnittelupäivän. Tapaamisessa käytiin läpi kaikki kerhotoiminnan sisällöt sekä järjestelyt.

Yhteinen rehtorien, koulujen kerhotoiminnasta vastaavien opettajien ja seurojen tapaaminen järjestettiin 25.8.2015. Jokaisen kerhon vastuuohjaaja velvoitettiin olemaan paikalla. Tapaamisen tavoitteena oli tutustua, sopia yhteisistä pelisäännöistä sekä käytännön asioista, tehdä seurakohtaiset kerhosopimukset sekä sopia koulukohtaisista käytännön järjestelyistä.

Kerhotoiminta alkoi eri tahojen yhteistyöllä ja huolellisesti tehtyjen suunnitelmien mukaan 15.9.2016.