Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietoa harrastamisesta koulussa

Monipuolista liikuntaa koulupäivän yhteydessä

Tutkimukset osoittavat, että lasten aktiivisuuden lisäämisen tarve on suuri. Aktiivisen koulupäivän lisäksi aikuisten tulee luoda mahdollisuuksia liikkua ja urheilla koulupäivän välittömässä yhteydessä. Aamu- ja iltapäivät ovat helppoja paikkoja liikkumisen lisäämiseen.

Liikkumisen lisäämisen mahdollistajana voi olla paikallisesti eri tahojen yhteistyö. Koulut, seurat ja muut järjestöt voivat tarjota yhdessä mielekkäitä harrastuskerhoja tai muita liikunnan harrastamisen tapoja lapsille ja nuorille. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle lapselle vähintään yksi liikunnallinen harrastus koulupäivän yhteydessä.

Liikuntakerhot – oiva tapa liikunnalliseen harrastamiseen koulupäivän yhteydessä

Liikuntakerhotoiminta on helppo tapa aloittaa liikunnan tarjoaminen lapsille – etenkin alakoulussa. Yläkouluissa kerhotoiminta tarjoaa parhaimmillaan vapaamuotoisen harrastamisen paikkoja. Monipuolisen kerhotoiminnan kehittämisessä tulee kuunnella oppilaita ja vanhempia.

Kerhotuntien, ohjattujen tai vapaamuotoisten, tavoitteena on katkaista, aloittaa tai päättää koulupäivä rennommissa merkeissä. Toiminnan joustavassa sijoittamisessa koulupäivän sisälle tulee ottaa huomioon saatavuus kaikille oppilaille.

Harrastamisesta yläkoulussa

Yläkoulujen liikunnallisessa kerho- ja harrastustoiminnassa korostuvat vapaamman harrastamisen mallit. Toisaalta joidenkin yläkoulujen yhteydessä on tarjottu halukkaille lapsille mahdollisuutta harjoitella tavoitteellisemmin koulupäivien välittömässä yhteydessä.

Yläkouluissa lasten ja nuorten osallistaminen toimintaan on tärkeää. Yhtälailla erilaisten ja moni- ja vapaamuotoisten harrastamisen paikkojen tarjoaminen koulupäivien jälkeen tai yhteydessä korostuu, sillä 11-vuodesta ylöspäin liikunnan harrastaminen mm. seuratoiminnan parissa monilla hiipuu ja paikallaanolon määrä lisääntyy merkittävästi.

Esimerkki yläkouluikäisille suunnatusta harrastustoiminnasta: Fun Action

FunAction- harrasteliikunta on Helsingin kaupungin liikuntaviraston koordinoimaa matalan kynnyksen harrastusliikuntaa yläkouluikäisille nuorille. Toiminnan tavoitteena on tarjota iloa ja virkistystä eri liikuntalajien ja ystävien seurassa ilman kilpaurheilullisia tavoitteita. Toimintaa toteutetaan kouluilla tai niiden lähistöillä. Nuoret voivat itse valita mihin toimintaan osallistuvat sillä toimintaan ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua ennakkoon. Toiminnan kustannukset ovat matalat, FunAction -kausikortti syys- tai kevät lukukaudeksi maksaa 20€.

Tavoitteellinen harjoittelu koulupäivän yhteydessä

Kerhotoiminta voi sisältää myös tavoitteellisesti harjoittelevien lasten ja nuorten omia kerhoja. Koulupäivän aikana tapahtuva harjoittelu säästää ilta-aikaa ystäviä ja läksyjentekoa varten helpottaen samalla monen perheen arkea.

Tavoitteellisen harjoittelun kerhot voivat olla kaikille avoimia tai ne voidaan suunnitella kutsukerhoiksi. Kokoontumisia voi olla muutamia lukuvuoden aikana tai ne voivat jatkua säännöllisesti koko kouluvuoden.

Toiminta voidaan suunnitella yleisvalmennuksen ympärille, esimerkiksi Kasva urheilijaksi -kerhona kaikille innokkaille liikkujille. Tällöin tärkeimpänä tavoitteena on tukea jokaista osallistujaa heidän omalla liikkujan ja urheilijan polulla eteenpäin. Harjoittelu voi olla myös jonkin lajin spesifiä harjoittelua ja sitä voidaan tarjota yhteistyössä paikallisseurarn kanssa.

Kerhosisällöt suunnitellaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Painopisteet ja kehitettävät asiat voivat vaihdella kuukausittain, esim.tammikuussa teemana voi olla syöttäminen, helmikuussa havaintomotoriset taidot, maaliskuussa kehonhallinta ja huhtikuussa kehonhuolto.

Kerhotavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • monipuolinen harjoittelu (esim. fyysinen tai taitoharjoittelu)
  • urheilullisiin elämäntapoihin opettelu: seurataan kerran kuussa toteutunutta liikuntamäärää, ravintoa, unta ja pohditaan, miten koulun ja harjoittelun yhdistäminen on onnistunut (työkaluna esimerkiksi Kasva urheilijaksi elämänrytmitesti)
  • yleistaidot (motoriset perustaidot)
  • lajiharjoittelu (lajitekniset ja -taktiset harjoitteet sekä muu lajiharjoittelu)

Liikunnallisten kerhojen tunnuslukuja

  • 30% toiminnasta on järjestetty ainakin osin paikallisten urheiluseurojen voimin
  • 60% toiminnasta rahoitetaan kuntien kautta saatavalla kerhotoiminnan valtionavustuksella

Valo ry/Kerhotoiminnan kartoitus 2016

27 %

lapsista osallistuu koulujen yhteydessä tapahtuvaan kerhotoiminaan.