Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Koulupihat lähiliikuntapaikoiksi

Koulupihat lähiliikuntapaikoiksi

Koulupihojen kunnostamista lähiliikuntapaikoiksi saat lisätietoa:

 

Valtionavustuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Aluehallintovirastot (Avit) myöntävät vuosittain veikkausvoittovaroista avustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Koulupihojen kunnostaminen koko asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi on ollut painopisteenä jo pitkään.

Lisätietoja ja ohjeita valtionavustuksen hakemisesta lähiliikuntapaikkahankkeille >>

 

Muita avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia

Suomen Palloliiton Ässäkenttäohjelma

Suomen Palloliiton Ässäkenttäohjelman kautta on mahdollista hakea avustusta ns. monitoimikenttien toteuttamiseen. Ohjelman pääasiallisena kohteena ovat koulupihat. Lisätietoa hakukriteereistä ja -menettelystä löytyy Palloliiton verkkosivuilta: Palloliiton Ässäkenttäohjelma

 

Sponsorihankinta

Lisäksi hankkeiden rahoitusta suunniteltaessa kannattaa selvittää mahdollisuudet saada hankkeeseen mukaan paikallisia sponsoreita. Paikallisten lähiliikuntapaikkahankkeiden tukeminen voivat olla joillekin yrityksille hyvinkin mielekäs tapa toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutoimintaa. Hyviä esimerkkejä tälläisista yritysyhteistyön toimintamalleista löytyy Koulupihat lähiliikuntapaikkoina -suunnitteluoppaasta.