Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Lähiliikuntaloikka

Pienimuotoinen kehittäminen

Kun liikuntavälineistön kehittämisen jälkeen lähdetään tarkastelemaan koulunpihaa, pienillä muutoksilla, hyvillä ideoilla ja liikkumaan innostavalla ohjauksella saadaan paljon lisää liikettä välitunneille. Ensim-mäinen askel on tarkastella uusin silmin koulun toimintaympäristöä.

 

Koulukohtaiset pienimuotoiset kehittämistoimet

 • Mitä mahdollisuuksia koulun piha-alue tarjoaa?
 • Voidaanko myös koulun lähiympäristöä hyödyntää liikkumiseen?
 • Hyödynnetäänkö koulun sisätiloja (aulat, käytävät, liikuntasali) esim. välituntien aikana oppilaiden liikkumiseen?

 

Edullisia keinoja lisätä liikuntaan innostavia virikkeitä koulupihalle ovat pihamaalaukset, eri tavoin käytetyt autonrenkaat, polut tai talvella latu ja pihan laajentaminen osittain maastoon. Pihalle voi myös hankkia liikuntavälineitä tai -telineitä, jotka eivät edellytä rakentamista tai maansiirtotöitä, esimerkiksi ulkopingis-pöytiä ja sählymaaleja.

 

Lähiliikuntaloikka sivustolta löydät ideoita ja apuja, kuinka kehittää kouluja niin, että saadaan oppilaat liikkumaan. Tärkeää on suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa. Lähiliikuntaloikkasivuston yksi tavoite on saada vähintään 100 kuntaa toteuttamaan lähiliikuntapaikkahankkeen koulupihan yhteyteen!

Taloudellista tukea

Kunnan voivat hakea Liikkuva koulu hankeavustusta koulun pihan ja sisätilojen pienimuotoiseen varustamisen. Yksittäinen koulu voi saada kerran maksimissaan 20 000€ arvoisen hankkeen toteuttamiseen tukea 2018-2019.

 • Hakuaika helmi-maaliskuussa 2018
 • Lisätietoa:
  • OKM hakuohjeet:
  • Hakemukset lähetetään siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueelle hanke sijoittuu

Muita materiaaleja ja linkkejä

 • Koulun toiminnalliset pihamaalaukset
 • Diaesitys: Liikuntaan innostava oppimisympäristö
 • Selkien koulun lattiamaalaukset