Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Koulutukset

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa liikunnan täydennyskoulutusta opettajille, kerho-ohjaajille, koulunkäyntiavustajille, iltapäivätoiminnan ohjaajille ja koululaisille tilauksesta kunta- tai koulukohtaisesti koululle parhaiten sopivana ajankohtana. Koulutuksia voidaan toteuttaa Veso-päivänä tai koulupäivän aikana. Ota yhteyttä  oman alueesi liikunnan aluejärjestöön  ja pyydä tarjousta sopivasta koulutuksesta.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutukset

Täydennyskoulutuksia opettajille ja koulunkäyntiavustajille

Liikkuva koulu työpaja – liikunta kouluyhteisön tukena (2-3t)

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Tämä koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin työpaja voidaan toteuttaa myös yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena.

Toiminnallinen oppinen -koulutus alakouluille (2+2t)

Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Toiminnallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esiopettajille, alakoulun opettajille, avustajille sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.

Toiminnallinen oppiminen -koulutus yläkouluille (3t)

Tämä koulutus antaa ideoita ja vinkkejä yläkoulujen aineenopettajille toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen eri oppiaineiden opetuksessa. Istumisen tauottaminen ja aktiivinen toiminta tehostavat tutkitusti oppimista. Koulutus on käytännönläheinen ja toiminnallinen. Tämä koulutus toimii hyvin koko työyhteisön yhteisenä koulutuksena.

Jonot mataliksi – aktiivisuutta liikuntatunneille

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta 1,5 tunnin toiminnallisesta koulutuksesta. Koulutusteemoina ovat
1. Pelit ja leikit
2. Oppilaan itsetunnon tukeminen
3. Heikko sisäliikuntatila
4. Kilpailu – kilpailut ja kisat liikuntatuntien toimintamuotoina
5. Motoriset perustaidot luokille 1-2
6. Motoriset perustaidot luokille 3-6

Muita opettajien liikunnan virikekoulutuksia

• Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan, kesto 6 t
• Liikuntakerhon ohjaajakoulutus, kesto 3-6 t

Vertaisohjaajakoulutusta oppilaille

Omatoiminen liikkuminen on fyysisen hyvinvoinnin peruspilareita. Liikunnan harrastamisen ohella tarvitaan arkiliikuntaa ja istumisen tauottamista. Oppilaiden osallisuuden lisääminen on tärkeimpiä ratkaisuja aktiivisen koulupäivän edistämisessä. Oppilaat voivat toimia koulujen välituntiliikuttajina, turnausten ja tapahtumien ideoijina ja toteuttajina, oppituntien aktivoijina sekä suunnitella koko koulun liikuntaa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Välkkäri -koulutus, kesto 2 x 1,5 tuntia

Koulutus antaa oppilaille valmiuksia toimia vertaisohjaajana. Koulutuksen aikana käydään läpi leikkien, pelien ja kisailujen ohjaamista sekä välituntitoiminnan suunnittelua yhdessä opettajien kanssa.
Tilaa Välkkäri-koulutus liikunnan aluejärjestöltä. Alakoulun Välkkäri-koulutuksen voi toteuttaa myös esimerkiksi kunnan liikunnanohjaaja tai koulun opettaja itse. Valmiit kouluttajaohjeet löydät sporttikauppa.fi, Valo. Sieltä voit tilata myös oppilaiden materiaalin.

Järkkää tapahtuma koulutus (2-3 t)

Koulutus antaa oppilaille tietoja ja taitoja toimia koulun eri tapahtumien järjestäjinä yhteistyössä opettajien kanssa. Koulutus sisältää valmiin oppilasmateriaalin.

Koulutusta kerho-ohjaajille

Tavoitteena on, että jokaisella koululla olisi tarjolla vähintään yksi liikunnallinen kerho, johon kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua. Mitä laajemmin erilaisia toimintamuotoja on tarjolla, sitä todennäköisemmin tavoitetaan suurempi joukko lapsia.

Osaavat ja kannustavat ohjaajat ovat laadun tae. Oli ohjaajana sitten oppilas, opettaja, seuran valmentaja tai vapaaehtoinen toimija, innostava vetäjä sytyttää osallistujat toimintaan kerrasta toiseen, ja toiminta pysyy vireänä läpi kerhokauden.

Suosittelemme kaikille koulujen yhteydessä kerhoja tai harrastustoimintaa järjestäville tahoille kerho-ohjaajan koulutusta. Myös muita täydentäviä koulutuksia löytyy kiinnostuneille ja tarjontaan kannattaa ehdottomasti tutustua. Koulutuksia toteuttavat liikunnan aluejärjestöt. Mikäli koulutettavia on useita, kannattaa toivotusta koulutuksesta pyytää tarjous järjestettäväksi omalle koululle tai kuntaan.

Liikuntakerho-ohjaajien perus- ja teemakoulutuksia

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat liikuntakerho-ohjaajien perus- ja teemakoulutuksia. Koulutus antaa osallistujille tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännönläheisesti ja innostavasti.

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on työkalu liikkumisen suunnitteluun aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kehittämisprosessi koostuu kuntatasolla tehtävästä tarpeiden määrittelystä, tavoitteiden asettamisesta sekä työyhteistyötasoisista ohjaajakoulutuksista. Ohjaajakoulutuksessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat saavat työkaluja päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi.

Ohjaajat saavat koulutuksesta uuden Liikkuva iltapäivä käsikirjan ja Löydä liikunta taitokorttien ja tuokioiden mallit.
Jakso 1: Lisää päivittäistä liikettä (3h)
Jakso 2: Liikettä innostaen ja osallistaen (3h)
Jakso 3: Liikkumisen lisäämisen mahdollisuudet (3h)