Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Lasten liike iltapäivä kerhomateriaalit

Sähköiset kerhomateriaalit

Seuraavat materiaalit kuuluvat kerhoille lähetettävään materiaalipakettiin, mutta tarvittaessa toiminnan toteuttajat voivat tulostaa materiaaleja lisää

Tilauslomakkeet

Kausikohtaiset palautelomakkeet

Digitaalinen kerhotoiminnan työkalu

  1. Miten pääsen alkuun (1/4)

2. Tietojen täyttö (2/4)

3. Tapahtumakertojen luonti ja muokkaus (3/4)

4. Julkaisu (4/4)

Ohjeet ohjaajille

Graafinen ohjeistus, kuvituskuvat ja logot

Sopimus- ja vakuutusehdot

Lisämateriaalit