Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Toiminnan arvot, vastuut ja reunaehdot

Lasten Liike tuella halutaan sekä tukea olemassa olevaa, että luoda uutta liikuntakerhotoimintaa. Lasten Liikkeen arvot ja paikallisten toiminnanjärjestäjien vastuut ohjaavat toimintaa.

 

Lasten Liikkeen arvot ovat

  •  Matala kynnys

Toiminta on kaikille lapsille avointa.  Toiminnan sijoittumisella iltapäivään helpotamme perheiden arkea vähentämällä lasten yksinäistä aikaa koulun ja kodin välillä.

  •  Monipuolinen liikunta

Kerhoissa liikutaan monipuolisesti eri pelien, leikkien ja lajien muodossa.

  •  Laatu

Kaikki kerho-ohjaajat saavat lasten liikunnan ohjaajakoulutuksen osana kerhotukea.

  •  Edullisuus

Lasten Liike kerhot ovat maksuttomia tai hyvin edullisia perheille.

Vastuut ja reunaehdot

 

Lasten Liike toimijan vastuulla on

1. suunnitella ja toteuttaa kerho 1-2 krt / vk, minimisuositus 10 vk / lukukausi, 20 vk / lukuvuosi

2. suunnitella toiminta koko lukuvuodenmittaiseksi

3. järjestää kerho mieluiten yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa.

 

Lasten Liike -kerhotukea ei voi saada

1. yhden lukukauden mittaiseen toimintaan

2. yksittäiseen liikuntatapahtumaan tai -päivään (esim. lajikokeilu liikuntatunnilla)

3. selvästi koulupäivän ulkopuolella olevaan toimintaan.

 

Olympiakomitea vastaa

1. Lasten Liikkeen valtakunnallisesta koordinoinnista yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa

2. kerholaisten vakuutuksesta ryhmätapaturmavakuutuksella.

3. kerhojen toimintaa helpottavista materiaaleista ja palveluista

4. kerhojen markkinoinnista ja viestinnästä valtakunnallisesti

5. yritysyhteistyöstä ja lahjoitusmahdollisuudesta