Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Toiminnan järjestämisestä

Toiminnan arvoina matala kynnys ja monipuolisuus

Lasten Liike iltapäivissä tarjotaan lapsille laadukasta liikunnallista, ohjattua sisältöä, huomioiden lasten yksilöllinen osaaminen ja taidot. Toiminta on monipuolista ja mahdollisuuksien mukaan monilajista.

Lasten Liike iltapäiviin tavoitellaan mukaan ensisijaisesti lapsia, joilla ei vielä ole liikunnallista harrastusta.

Edellytyksenä toimintaa toteuttaville tahoille

Edellytyksenä toimintaa tuottaville paikallisille tahoille, seuroille ja muille yhdistyksille on, että heillä on innostusta lähteä toimintaan mukaan ja että he voivat sitoutua toimintaan sovitulle ajanjaksolle. Suositus on, että toiminta suunnitellaan aina koko lukuvuoden mittaiseksi. Tämä onnistuu helpoiten seurojen ja paikallisten yhdistysten keskinäisellä yhteistyöllä.

Toiminnassa pidetään tärkeänä, että vaihtuvuutta ohjaajissa on mahdollisimman vähän. Siksi toimintaa tuottavalta taholta edellytetään, että heiltä löytyy toiminnan ohjaamiseen sitoutunut nimetty vastuu- ja varaohjaaja.

Toiminta tulee suunnitella etukäteen ja tehdä kausisuunnitelma mitä toteuttavat tahot toiminnassa seuraavat. Alustava suunnitelma tulee muodostaa jo keväällä ja lopullinen tehdä valmiiksi ennen toiminnan alkamista.

Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat tutustua tarkemmin toiminnalle määriteltyyn sisältöön täällä.