Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Toiminnan tavoitteet ja kriteerit

Lasten Liike iltapäivät tuella halutaan sekä tukea olemassa olevaa, että luoda uutta toimintaa.

Lasten Liike iltapäivissä toimintaan mukaan hakevat ja lähtevät tahot, joille tukea myönnetään, saavat käyttönsä Lasten Liike iltapäivät -tunnuksen, joka kertoo toiminnan laadusta. Laatu liitetään mm. seuraavin asioihin, jotka ovat myös kriteerejä tuen myöntämiselle:

1. Matala kynnys
Lasten Liike iltapäivät -toiminnan tulee olla avointa kaikille.
Toimintaa suunnataan erityisesti lapsille, joilla ei ole vielä urheilu-/liikuntaharrastusta. Erityslapset voidaan myös huomioida tuen avulla.

2. Monipuolisuus
Lasten Liike iltapäivät -toiminta on monipuolista ja mahdollisuuksien mukaan myös monilajista. Toimintaa toteuttavat paikalliset seurat, yhdistykset tai muut tahot yhteistyössä. Tuen myöntämisessä suositaan hakijoita, jotka toteuttavat toimintaa yhteistyössä toisten yhdistysten tai muiden paikallisten tahojen kanssa. Toiminnan sisällön tulee olla innostavaa huomioiden lasten osallistaminen toimintaan.

3. Ohjauksen laatu
Lasten Liike iltapäivät -toimintaa vetävät koulutetut ja pätevät ohjaajat eri lajeista. Osaaminen kattaa motoristen perustaitojen hallinnan, pedagogisen osaamisen ja tarvittaessa lajiominaiset taidot. Tarvittaessa osaaminen varmistetaan koulutuksella.

Varsinaisen toiminnan toteuttamisessa toteuttajatahoilta edellytetään lisäksi sitoutumista seuraavien periaatteiden noudattamiseen:

4. Edullinen toiminta
Lasten Liike iltapäivien harrastustoiminta tarjoaa konkreettista apua perheille, eikä maksa perheille mitään tai on hyvin edullista.

5. Viestintä
Lasten Liike iltapäivien harrastustoiminnasta viestitään Lasten Liike tunnuksen alla ja hyödynnetään sitä varten suunniteltuja materiaaleja. Lasten Liike tunnuksen tulee näkyä tukea myönnettyjen tahojen toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Toiminnan (esim. yksittäisen kerhon) ei kuitenkaan tarvitse olla nimetty Lasten Liike iltapäivien mukaan, vaan Lasten Liike iltapäivät -tunnus voi toimia tunnuksena varsinaisen nimen lisäksi.

6. Arviointi
Lasten Liike iltapäivistä kerätään määriteltyä palautetta eri tahoilta ja raportoidaan siitä: lapset, ohjaajat, vanhemmat ja koulu. Arvioinnin välineenä käytetään kerhotoimintaan luotua digitaalista työkalua. Työkalu on käyttäjille maksuton ja sen avulla kerätään niin ilmoittautumiset kerhoon, kuin seurataan lasten osallistumista toimintaan, kerätään lasten palautteita sekä tehdään arviointia ja palautekyselyitä koko kerhojaksosta.

Toteuttajatahojen edellytyksistä ja roolista löydät koosteen täältä. Samassa dokumentissa on avattu lyhyesti myös koulujen ja aluejärjestön roolia Lasten Liike iltapäivät -kokonaisuudessa.