Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Suositukset

Oheiset suositukset ovat perustana liikunta – ja urheiluyhteisön kehittämistyössä. Tavoitteena on, että toimintamme perustuu tietoon ja yhteisiin linjauksiin hyvästä liikunnasta ja urheilusta. Näiden linjausten pohjalta eri tahot lajiliitoista seuroihin voivat rakentaa itsensä näköistä toimintaa ja samalla olla mukana yhteisessä kehitystyössä. Kaikki tähtää siihen, että luomme yhdessä lapsille ja nuorille pohjaa liikunnalliselle elämäntavalla sekä innokkaimmille hyvän perustan urheilijan polulle.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 OKM

Lupa liikkua ja urheilla koulussa -strategia

Urheilijan polun lapsuusvaiheen asiantuntijatyö 2012

Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö 2014

Sinettiseura-kriteerit 2015