Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Koulutukset

Kiinnostaako liikuntakoulutus?

Olympiakomitean (Valon, Nuoren Suomen) suunnittelemia liikuntakoulutuksia toteuttaa 15 liikunnan aluejärjestöä. Avoimien koulutusten lisäksi aluejärjestöt järjestävät tilauskoulutuksia.

Teemakoulutukset

 • Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, kesto 16 tuntia
 • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön, kesto 5 t
 • Havainnoista liikkeeksi – Lasten motoristen taitojen havainnointi, kesto 3 t
 • Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan, kesto 6 t
 • Vekaravipellys, kesto 3 t
 • Liikuntaa pienissä tiloissa, kesto 3 t
 • Liikettä pihaleikkeihin, kesto 3 t
 • Esiopetusta liikunnan keinoin 6 t
 • Toiminnallinen oppiminen, kesto 2t+2t
 • Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa, kesto 14 t
 • Lastentanssin avaimet, kesto 3 tuntia
 • Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa, kesto 3 tuntia

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus , kesto 16 t

Liikuntaleikkikoulu on 3-6 –vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaleikkiohjelma ja ohjaajakoulutus sopii kaikille lasten parissa työskenteleville. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa muun muassa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja lisäksi hän saa käyttöönsä liikuntaohjelman kansion. Keskeisiä teemoja koulutuksessa ovat leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen sekä liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön, kesto 5 t

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön– koulutuksen (5h/ 2,5h+ 2,5h) tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.

Havainnoista liikkeeksi – Lasten motoristen taitojen havainnointi, kesto 3 t

Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan, kesto 6 t

Jokaisella lapsella on oikeus liikkua iloisena ja onnistumisen riemua tuntien. Riippumatta siitä, onko hän erilainen, tavallinen, liikunnallinen tai kömpelö. Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkujaksi -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa.

Vekaravipellys, kesto 3 t

Ihan pienimpien liikuttaminen on iso haaste sillä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikunnan toteutukseen.

Liikuntaa pienissä tiloissa, kesto 3 t

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Liikettä pihaleikkeihin, kesto 3 t

Pihaleikit – koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen – tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Koulutusmateriaaleista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Esiopetusta liikunnan keinoin 6 t

Onko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan, vaikka haluaisivat oppia? Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Koulutuksessa tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Toiminnallinen oppiminen, kesto 2t+2t

Toiminallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esiopetuksen työntekijöille, alakoulun opettajille, avustajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.
Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Koulutuksen tavoitteena on löytää erilaisia tapoja toiminnallistaa oppimistilanteita.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa, kesto 14 t

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.

Lastentanssin avaimet, kesto 3 tuntia

Lastentanssissa yhdistyy kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa, kesto 3 tuntia

Tässä koulutuksessa on lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Tämä koulutus sopii hyvin jatkoksi Lasten tanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoittelevalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!