Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietoa varhaisvuosien liikunnasta

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Lapsen liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Merkityksellisin ajankohta aktiivisen liikkumisen ja liikkumattomuden kannalta on kolmen vuoden ikä: tähän mennessä omaksutut elämäntavat näyttävät seuraavaan meitä aikuisuuteen saakka. Koska suurin osa lapsista on päivähoidossa kodin ulkopuolella, varhaiskasvattajilla on merkittävä rooli lasten liikuttamisessa.

Suositukset on tarkoitettu lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden alle 8-vuotiaiden lasten liikunnan, terveyden tai hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvien yhteisöjen ja yksilöiden käyttöön.

Suositukset antavat ohjeita lasten fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun ohella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

 

Liikkumis- ja hyvinvointiohjelma; Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Valtakunnallinen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajille että varhaiskasvatuksen johdolle. Liikunnallisempaan elämäntapaan siirtyminen tapahtuu yhteistyössä, pienin askelin.

 

Materiaaleja