Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietoa varhaisvuosien liikunnasta

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Lapsen liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Liikunnalliset perustaidot kehittyvät myös jo ennen kouluikää. Merkityksellisin ajankohta aktiivisen liikkumisen ja liikkumattomuuden kannalta on kolmen vuoden ikä: tähän mennessä omaksutut elämäntavat näyttävät seuraavaan meitä aikuisuuteen saakka. Koska suurin osa lapsista on päivähoidossa kodin ulkopuolella, varhaiskasvattajilla on merkittävä rooli lasten liikuttamisessa.

Suositukset on tarkoitettu lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä alle 8-vuotiaiden lasten liikunnallista harrastustoimintaa toteuttaville tahoille.

Suositukset antavat ohjeita lasten fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun ohella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Materiaalit

 

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma synnytettiin VALOn (2017 alusta Olympiakomitea) johdolla yhdessä asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien kanssa. Vuonna 2015 julkistetun valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajille että varhaiskasvatuksen johdolle. Liikunnallisempaan elämäntapaan siirtyminen tapahtuu yhteistyössä, pienin askelin.

Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen.  Ilmoittautumalla ohjelmaan pääsee samalla mukaan valtakunnalliseen verkostoon, josta saa tukea ja innostusta omalle kehittämistyölle.

Tutustu ohjelmaan>

 

 

 

“Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.”