Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkujan polku: kuntavaalit

Liikkujan polku -verkosto kokoaa voimansa vaikuttamiseen kuntavaalien 2021 alla! Tälle sivulle kootaan verkoston kuntavaalivaikuttamiseen liittyvää materiaalia. Jokainen verkoston jäsentaho voi käyttää materiaalia omassa viestinnässään sekä vaikuttamistyössään.

Yhteiset vaaliteemat:

1. Liikunnan ja liikkumisen edistäminen otetaan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi (kattoteema)

Liikunta on keskeinen ratkaisu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin, joten sen asemaa kuntien hyvinvointityössä ja -ohjelmissa tulee vahvistaa.

2. Tuetaan liikunnallista elämäntapaa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskelussa

Lasten ja nuorten liikkumista edistäviin ohjelmia toteutetaan hyviin käytäntöihin perustuen ja niille on varattu omarahoitusosuus. Luodaan koulupäivään linkittyvä harrastamisen malli.

3. Säilytetään seura- ja yhdistystoiminnan elinvoimaisuus

Kunnan seura- ja yhdistystoiminnalle osoittama tuki eri muodoissaan säilytetään vähintään nykytasolla.

4. Varmistetaan laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju ja siinä sujuva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa

Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii, yhteistyö palveluiden ja vertaistuen tarjoajien kanssa on suunnitelmallista ja tiedot eri toimijoiden tarjonnasta on koottu kaikkien saataville.

Materiaalit

Tiiviin kuntavaaliteemojen yleisesittelyn lisäksi verkoston toimijoiden yhteistyönä kustakin teemasta on toteutettu taustamuistiot. Liikunta kunnissa -tietosivut tarjoavat lukuja ja faktoja liikunnan tilasta kunnissa.  Materiaalit on tarkoitettu kaikkien käyttöön: lataa, tutki, jalosta ja hyödynnä!

Some-viestintään:

Taustamuistiot:

Muita materiaaleja:

Vaikutetaan yhteisten tavoitteiden puolesta

Verkosto on rakentanut tavoitteet osallistavalla prosessilla, jossa ehdotukset vaikuttamisteemoista (yhteensä 23kpl) kerättiin verkoston toimijoilta, yhteiset teemat valittiin äänestämällä (40 tahoa äänesti) ja valittujen osa-alueiden taustamuistiot tehtiin verkoston toimijoiden yhteistyönä (mukana yli 10 tahoa). Viestitään yhteisistä tavoitteista omissa verkostoissamme ja kanavissamme. Yhteinen äänemme kantaa pitkälle!

 

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola, karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

Edistämme liikunnassa niitä asioita, joita yhdessä pidämme tärkeänä ja joita kenenkään ei yksin kannata toteuttaa.