Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -ohjausryhmä

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutushankkeessa toimii asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä tukee ja seuraa hankkeen etenemistä, auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa, ohjaa hankkeen sisällöllistä toteuttamista ja levittää hankkeen hyviä käytäntöjä. Ohjausryhmään kutsutaan tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa vahvistetaan koulutuksen osallistujat.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen ohjausryhmä 2019-2021

Puheenjohtaja: Pekka Nikulainen

Jäsenet:

  • Sami Itani, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja
  • Kalle Husso, seurakehittäjä, Etelä-Savon Liikunta ry
  • Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Claudia Nystrand, toiminnanjohtaja, Monaliiku ry (Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry)
  • Piia Korpi, koulutuskoordinaattori, Suomen Paralympiakomitea ry

Muut edustajat:

  • Irmeli Järvenpää, asiantuntija, EU:n rakennerahastot
  • Jutta Kaskimäki, hankkeen valvoja, sosiaali- ja terveysministeriö
  • Nina Kaipio, sihteeri, hankkeen projektipäällikkö, Suomen Olympiakomitea ry

 

Lisätietoja
Nina Kaipio 
Projektipäällikkö 
nina.kaipio@olympiakomitea.fi 
0401974 572 

 

05/20

Seuraava kokous