Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tapahtumat tutuiksi

Suomalaisen liikunta-ja urheiluyhteisön “Tapahtumat Tutuiksi” – TaTu on yhteisöllisyysmalli, joka tarjoaa mahdollisuuden lajiliittojen ja järjestöjen työntekijöille ja luottamushenkilöstölle osallistua vapaaehtoisena toisten lajien tapahtumiin. Voit oppia niistä ja antaa omaa osaamistasi toisille tapahtumajärjestäjille. Malli antaa mahdollisuuden kehittyä tapahtumajärjestämisessä, kouluttautua, saada inspiraatiota omaan työhösi, ja vaikkapa käyttää jotain taitoa, jota et pääse hyödyntämään omassa työssäsi, esim. kielitaitoa. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee sopia oman työnantajansa ja liittonsa johdon kanssa, että osallistuu vapaaehtoisena työajallaan tapahtumaan.

Miksi olla mukana?

TaTun tavoitteena on arvostuksen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen, oman osaamisen kehittäminen sekä uusien ja vanhojen ideoiden jakaminen.

“Give and Get”

Vastapalveluksena lajiliitto / järjestö saa TaTu-verkostoon sitoutuneiden liittojen / järjestöjen työntekijöitä vapaaehtoiseksi oman lajinsa tapahtumaan “Give and Get” -periaatteella.

Riippumatta oman liiton tapahtumien ajankohdasta, liitto voi halutessaan ilmoittaa työntekijöitään muiden lajien tapahtumiin ja kartuttaa näin omaa “työaikapankkiaan”. Mukaan on tarkoitus saada sekä pieniä että suuria lajiliittoja.

Sport Finland toimii TaTun koordinoivana yksikkönä. Yhteyshenkilönä toimii Kati Mälkki.