Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Ajankohtaiset teemat

Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen

Suomen hallitus päätti budjettiriihessä kompensoida yleishyödyllisiä toimijoita ensi vuonna uhanneen rahoituksen laskun täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että valtion liikuntabudjetissa ei tapahdu yli neljänneksen pudotusta 150 miljoonasta esitettyyn 110 miljoonaan euroon vuonna 2021. Samalla lajiliittoja ja muita liikuntajärjestöjä uhannut jopa yli neljänneksen määrärahaleikkaus vältetään. Vuoden 2022 osalta kompensointi ei tule olemaan täysimääräinen. Pidemmän aikavälin yhtenä ratkaisuna hallitus tuo esityksen arpajaislain uudistamisesta eduskuntaan kesäkuuhun 2021 mennessä.

Harrastamisen malli

Valmistelutyöryhmä luovutti 12.6.2020 esityksensä harrastamisen Suomen mallista tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle. Olympiakomitean näkemyksen mukaan harrastamisen malli tarvitaan, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle saadaan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen helposti, koulupäivän yhteyteen. Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen mahdollisuuden ja antaa lapsille ja nuorille enemmän aikaa perheen, kavereiden ja koulutöiden parissa. Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan käynnistämisessä urheiluseuroilla on keskeinen rooli.

Huippu-urheilun lainsäädäntöselvitys

Ministeri Lauri Tarasti luovutti 10.6.2020 huippu-urheilun lainsäädäntöselvityksensä urheilusta vastaavalle ministeri Hanna Kososelle. Selvityksen mukaan Suomeen ei tarvita erillistä huippu-urheilulakia. Sen sijaan huippu-urheilumenestyksen ja koko liikuntatoimialan toimintaedellytysten vahvistamiseksi tarvitaan täsmennyksiä liikuntalakiin. Ministeri Tarasti esittää liikuntalakiin huippu-urheilun edistämisen tavoitteiden kuvaamista ja Olympiakomitean roolin kirjaamista näiden tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi koko toimialan kannalta tärkeä muutos olisi poistaa liikuntalaista rahoituksen kytkeminen pääasiassa rahapelivoittovaroihin.

Ammattilaisuuden vahvistaminen

Olympiakomitea on käynnistänyt tarpeen ja toimien kartoituksen ammattilaisuuden vahvistamiselle liikunnassa ja urheilussa. Tavoitteena on, että seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät kasvavat vapaaehtoisten rinnalla ja ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa.

Tulevaisuudessa seuratoiminnan vapaaehtoisten tueksi tarvitaan entistä enemmän ammattilaisia, jotka voivat hoitaa esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintoa, viestintää ja markkinointia sekä uusille kohderyhmille suunnattua toimintaa. Ammattimaisuuden lisääntyminen voi avata yhdistykselle kasvu-uran, joka mahdollistaa uusia toimintoja ja tarjoaa jatkossa myös työllistämismahdollisuuksia liikunnan parissa. Samalla urheilussa entistä useamman urheilijan ja valmentajan tavoitteena on ammattilaisuus. Huippu-urheilu kehittyy kansainvälisesti kasvavissa määrin ammattilaisvoimin. Kansainvälisen tason menestys kovenevassa kilpailussa edellyttää jatkossa entistä vahvempaa ammattilaisuutta.