Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Harrastamisen malli

Olympiakomitean näkemys harrastamisen mallista

 

Uuden hallitusohjelman linjauksen mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Erityisesti hal­li­tus ha­lu­aa vah­vis­taa aa­mu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taa, ker­ho­toi­min­taa sekä yh­teis­työ­tä kun­tien ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den vä­lil­lä. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut työryhmän, jossa myös Olympiakomitea on mukana. Työryhmän tehtävänä on rakentaa uusi suomalainen harrastamisen malli.

Olympiakomitea ehdottaa, että harrastamisen mahdollisuuksia tuetaan eri toiminnoin sekä valtiollisella että kuntien ja järjestöjen tasolla. Tavoitteena on taata kaikille lapsille laajalla yhteistyöllä hyvät harrastamismahdollisuudet ja lisätä matalalla kynnyksellä liikettä kaikkien lasten ja nuorten päiviin.

Harrastamisessa tulee pystyä vahvistaa yhdenvertaisuutta siten, että erityisesti ne lapset ja nuoret, jotka eivät tällä hetkellä harrasta mitään, pääsevät harrastusten pariin. Myös harrastuksissa pysymistä tulee vahvistaa.

 

Olympiakomitean mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi harrastamiseen tulee lisätä:

          1 Koordinaatiota ja resursseja

          2 Saatavuutta ja saavutettavuutta

          3 Yksilöllistä tukea

 

Lasten Liike on Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön, koulujen, kuntien sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten harrastamisen ja liikkeen lisäämiseksi. Tavoitteena on tuoda iltapäivien liikuntakerhot koulupäivien yhteyteen ja näin jokaisen lapsen ulottuville.

 

Lue lisää Lasten Liikkeestä täältä.