Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kansainvälisyys

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa kansainvälisissä urheilu- ja liikuntajärjestöissä sekä olympialiikkeessä aktiivisen osallistumisen, tapahtumien ja vaikuttajapaikkojen kautta. Olympiakomitean aktiivinen ja vastuullinen kansainvälinen työ tukee huippu- urheilumenestystä ja liikkeen lisäämistä Suomessa.

Suomen Olympiakomitean kansainvälinen työn neljä peruspilaria ovat vastuullisuuden edistäminen kansainvälisissä urheilujärjestöissä, kansainvälisten tapahtumien saaminen Suomeen, suomalaisten saaminen kansainvälisille vaikuttajapaikoille sekä eurooppalainen liikuntapolitiikka.

Olympiakomitea koordinoi suomalaisten urheilutoimijoiden yhteistä kansainvälisyysverkostoa. Kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi urheiluyhteisöllä on yhteinen kansainvälisyysstrategia, jonka mukaisesti teemme töitä myös kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja puhtaan urheilun edistämiseksi sekä kilpailutulosten manipulaation ja muun rikollisuuden vastustamiseksi.

Tietoa kansainvälisyydestä -sivuilta löydät tietoa muun muassa suomalaisista urheiluvaikuttajista, kansainvälisistä tapahtumista ja verkostoyhteistyöstä sekä työkaluja kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen.

 

Kansainvälisyysverkosto

Suomen Olympiakomitea pitää yllä kansainvälisyysverkostoa, joka kokoaa yhteen liikunta- ja urheiluyhteisön henkilöt, jotka toimivat erilaisissa kansainvälisyyteen liittyvissä tehtävissä. Verkostossa jaetaan tietoa ajankohtaisista kansainvälisistä asioista, kehitetään toimijoiden osaamista ja päätetään kansainvälisen toiminnan yhteisistä suuntaviivoista. Tärkeää on myös verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden kesken tiiviin yhteistyön mahdollistamiseksi.

Verkostoon ovat tervetulleita kansainväliset vaikuttajat, lajiliittojen ja muiden järjestöjen johto, lajiliittojen kansainvälisestä toiminnasta ja tapahtumista vastaavat henkilöt, kaupungit ja muut tapahtuman järjestäjät, asiasta kiinnostuneet.

Kansainvälisyysverkoston tavoitteena on tuoda yhteen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisten asioiden parissa työskentelevät toimijat tai asiasta kiinnostuneet. Verkoston puitteissa järjestetään avoimia tilaisuuksia, joihin kutsutaan osallistujia jakamaan osaamista, vaihtamaan kokemuksia sekä jakamaan parhaita käytäntöjä kansainvälisiltä kentiltä. Lisäksi järjestetään kohdennetusti eri ryhmille tarkoitettuja seminaareja, työpajoja ja sparraamistapaamisia toiveiden ja ajankohtaisuuden mukaan.

Yhdessä mietitään vaikuttavimpia keinoja toimia kansainvälisissä kattojärjestöissä ja panostetaan käytännön tekoihin, jotta suomalaisten ääni kuuluisi aikaisempaa paremmin. Lisäksi levitetään parhaita käytäntöjä vaikuttamisen sekä kansainvälisten tapahtumien hakemisen ja järjestämisen teemoissa.

Seuraava kansainvälisyysverkoston tapaaminen pidetään joulukuussa 2018. Edellisen tapaamisen materiaalit löydät puhujan mukaan nimettyinä: Petersson ja Sverdrup.

Suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategiaan pääset tutustumaan tästä.

Kansainvälisyysverkoston vastuuhenkilöt Olympiakomiteassa

Niina Toroi
Kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija
niina.toroi@olympiakomitea.fi
+358 40 672 2220