Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kansainvälinen vaikuttamistyö

Suomen Olympiakomitea pyrkii toimimaan kansainvälisellä kentällä laajasti, huippu-urheiluorganisaatioista ihmisten fyysistä aktiivisuutta edistäviin järjestöihin. Kansainvälisen osallistumisen tavoitteena on vaikuttamisen lisäksi kasvattaa luottamushenkilöiden ja henkilökunnan osaamista sisältökysymyksissä, laajentaa verkostoja ja tuoda parhaita käytäntöjä suomalaisen urheiluyhteisön käyttöön. Olympiakomitea pyrkii myös aktiivisen kansainvälisen vaikuttamistyön kautta edistämään vastuullista toimintakulttuuria liikunta -ja urheilukentällä, sekä tuomalla pohjoismaisia arvoja kansainvälisiin päättäviin elimiin.

 

Kansainvälisen vaikuttamistyön kulmakivenä Olympiakomiteassa voi pitää kansainvälistä johtamiskoulutusta NILE:ä.

 

 

“Kansainvälisen osallistumisen tavoitteena on vaikuttamisen lisäksi kasvattaa luottamushenkilöiden ja henkilökunnan osaamista sisältökysymyksissä, laajentaa verkostoja ja tuoda parhaita käytäntöjä suomalaisen urheiluyhteisön käyttöön.”

Kansainvälinen urheilujohtamisen koulutusohjelma NILE

Nordic International Leadership Education (NILE)  on reilun vuoden kestävä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Hollannin urheilun kattojärjestön yhteinen koulutusohjelma tulevaisuuden kansainvälisille urheiluvaikuttajille. Koulutus on suunnattu liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville urheiluvaikuttajille ja ammattilaisille, jotka jo työskentelevät tai toimivat kansallisissa tai kansainvälisissä lajiliitoissa luottamustoimessa tai operatiivisissa tehtävissä.   

Koulutus antaa työkaluja kansainväliseen vaikuttamiseen erityisesti viestinnän, lobbauksen ja esiintymisen näkökulmasta.  Lisäksi koulutusohjelma tarjoaa mainion tilaisuuden verkostoitua muiden maiden toimijoiden kanssa.

Koulutuksen ohessa suomalaisille osallistujille järjestetään mentorointiohjelma tukemaan koulutuksessa opittua. Mentoreina toimii joukko suomalaisia urheiluvaikuttajia. Viime vuosien koulutusohjelmissa mentoreina ovat toimineet mm. Sari Essayah, Birgitta Kervinen, Tiina Kivisaari, Risto Nieminen, Mikko Salonen ja Taru Tujunen.

 

Lisää vuoden 2019-20 NILE -koulutusohjelmasta täältä.

 

#suomivaikuttaa #LeadTheChange

NILE

5 osallistujaa, 6 mentoria