Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kansainvälisiä tapahtumia Suomeen

Sport Finland

Kansainvälisten kilpailuiden, kongressien ja muiden merkittävien urheilutapahtumien järjestäminen auttaa Suomea ja suomalaisia tulemaan tunnetuksi kansainvälisellä kentällä, tukee suomalaisten urheilumenestystä, edistää innovaatioita ja vahvistaa vaikuttavuutta. Sillä on myös positiivinen vaikutus kansalaisaktiivisuuteen sekä alue- ja julkistalouteen. Suomalaisilla on kilpailuiden ja tapahtumien järjestäjänä paljon osaamista sekä erinomainen maine.

Olympiakomitea julkaisi kesällä 2018 selvityksen siitä millaisia valmiuksia Suomella on järjestää kansainvälisiä urheilutapahtumia ja miten toiminta olisi järkevintä organisoida. Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa -selvityksestä voit lukea lisää siitä millainen urheilutapahtumatoimiala on Suomessa, millaisia hyötyjä tapahtumajärjestämisestä voidaan saada sekä miten alan edellytyksiä voitaisiin parantaa tiedolla johtamisella.

Apua kansainvälisen urheilutapahtuman hakemiseen

Suomen Olympiakomitean Sport Finland -yksikkö tarjoaa konsultointia ja koulutusta, jota järjestöt voivat hyödyntää hakiessaan ja järjestäessään kansainvälisiä tapahtumia. Sport Finland tekee yhteistyötä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, eri kaupunkien ja kansainvälisten tapahtuma-alan asiantuntijoiden kanssa. Sport Finland osallistuu sidosryhmiensä kanssa vuosittain kansainväliseen SportAccord Convention -tapahtumaan, jossa se markkinoi Suomea kansainvälisten urheilutapahtumien isäntämaana.

Kansainvälisten urheilutapahtumien hakuasiakirjoja ja -sivuja

IWG Application Finland 6.11.2009. Application to host the 6th IWG World Conference on Women and Sport 2014 in Helsinki, Finland and IWG Secretariat and Co-Chair 2010–2014.

IOC Session 2017, Helsinki. Application to host the 130th IOC Session in Helsinki, Finland in 2017.

Kuopio 2012. Application to host the 1st Winter Youth Olympic Games in 2012.

Kaupunkiyhteistyö

Kansainväliset urheilutapahtumat luovat aktiivista kaupunkibrändiä, tuovat tuloja kuntaan sekä innostavat kaikenikäisiä liikkumaan ja osallistumaan.

Kilpailutapahtumien järjestäminen tuo paikalliselle tekijäjoukolle osaamista. Vapaaehtoisten arvokkaan perustyön kannalta tapahtumat toimivat yhteisöllisyyden ja motivoinnin tärkeinä katalysaattoreina. Lisäksi tapahtumat ovat tärkeitä yhteistyön paikkoja kaupungeissa.

Kaupungit luovat tapahtumille edellytyksiä esim. tarjoamalla tiloja ja alueita tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumatoiminnan kehittäminen kumppanuusperiaatteella tukee osaamista ja aluetaloutta sekä aktivoi kansalaistoimintaa.

Suomen Olympiakomitean osana toimiva Sport Finland on tehnyt kaupunkien kanssa yhteistyötä vuodesta 2006 lähtien. Sport Finlandin ja yhteistyökaupunkien tavoitteena on kehittää kansainvälisten urheilutapahtumien hakemista ja järjestämistä Suomessa. Yhteistyössä mukana ovat: Lahti, Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku  ja Helsinki.

Kaupunki-yhteistyö

Mukana kuusi kaupunkia