Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Olosuhteet

Olosuhteet ovat liikunnan ja urheilun perusedellytys. Omatoiminen arkiliikunta, seuroissa tapahtuva liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä menestykseen tähtäävä huippu-urheilu tarvitsevat kaikki liikuntapaikkoja ja -ympäristöjä, joissa toimintaa toteutetaan.

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja liikuntamahdollisuuksien turvaaminen ovat liikuntalain mukaan valtion ja kuntien vastuulla. Valtaosa seuroista toimii pääosin kunnallisissa tiloissa, mutta vain puolet seuroista toimii pelkästään kunnallisten tilojen varassa. Joka neljäs seura omistaa tai hallinnoi käyttämiään liikuntatiloja ja joka kymmenes seura toimii täysin kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolella.

Olosuhteiden kehittämiseksi Olympiakomitea vaikuttaa merkittäviin huippu-urheiluhankkeisiin mm. antamalla vuosittain lausunnon OKM:lle rahoitussuunnitelmaan esitettävistä valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista. Hankkeiden priorisoinnin perustana on valtakunnallisten huippu-urheiluolosuhdehankkeiden arviointikriteerit.

Olympiakomitean ja KIHU:n toteuttama Urheilun olosuhteet -selvityskokonaisuus (2017) kuvaa organisoidun urheilun olosuhdetilannetta ja keskeisiä kehittämistarpeita seurojen, lajiliittojen, isojen kaupunkien ja urheiluakatemioiden näkökulmasta.

Lajiliitoista löytyy apua ja asiantuntijuutta liikuntapaikkojen suunnitteluun ja varustamiseen: Lajiliittojen olosuhdevastaavat.