Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Olosuhteet

Olosuhteet ovat liikunnan ja urheilun perusedellytys. Omatoiminen arkiliikunta, seuroissa tapahtuva liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä menestykseen tähtäävä huippu-urheilu tarvitsevat kaikki liikuntapaikkoja ja -ympäristöjä, joissa toimintaa toteutetaan.

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja liikuntamahdollisuuksien turvaaminen ovat liikuntalain mukaan valtion ja kuntien vastuulla. Valtaosta seuroista toimii pääosin kunnallisissa tiloissa, mutta vain puolet seuroista toimii pelkästään kunnallisten tilojen varassa. Joka neljäs seura omistaa tai hallinnoi käyttämiään liikuntatiloja ja joka kymmenes seura toimii täysin kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolella.

Keskeisiä kehittämishaasteita

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden erityishaasteena on turvata seuroille riittävästi laadukkaita harjoitusolosuhteita ilman kustannusten nousemista harrastamisen esteeksi. Olympiakomitean ja KIHU:n selvityksen mukaan kolmannes liikuntaseuroista on tyytymättömiä nykyiseen olosuhdetilanteeseensa. Yleisimmin olosuhteisiin liittyviä haasteita on kilpailupainotteisissa sekä junioritoimintaan keskittyvissä seuroissa. Olosuhdeongelmat korostuvat erityisesti kasvavien lajien osalta suurissa seuroissa ja suurimmassa kaupungeissa. Liikuntapaikkanäkökulmasta painetta on seuratoiminnan osalta erityisesti monikäyttöisten sisähallien aikaan saamisessa kasvukeskuksiin.

Huippu-urheilun osa-alueella työtä on tehtävä erityisesti kansainvälisen menestymisen mahdollistavien harjoitteluolosuhteiden luomiseen huipulle pyrkiville urheilijoille. Tässä Akatemiaverkoston toimintaympäristöllä on keskeinen rooli.

Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta on ensisijaista kiinnittää huomioita arkiympäristön liikuntaolosuhteisiin. Lasten ja nuorten osalta erityisen tärkeässä asemassa ovat koulupihat ja koulujen yhteydessä olevat liikuntatilat. Kolmasosa koulupihoista (yhteensä 600-700 pihaa) tarvitsee pikaista liikuntamahdollisuuksien parantamista.

Olympiakomitean olosuhdevaikuttamisen painotukset ja olosuhdetyön toteuttamisen kehikko kuvataan Olosuhdetyön suuntaviivat -esityksessä.

Toimenpiteitä olosuhteiden kehittämiseksi

600-700

koulupihaa tarvitsee kunnostamista liikunta-olosuhteiden osalta.