Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Olosuhdetyö

Olosuhteet ovat liikunnan ja urheilun perusedellytys. Omatoiminen arkiliikunta, seuroissa tapahtuva liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä menestykseen tähtäävä huippu-urheilu tarvitsevat kaikki liikuntapaikkoja ja -ympäristöjä, joissa toimintaa toteutetaan.

Keskeisiä kehittämishaasteita

  • Kolmasosa koulupihoista (yhteensä 600-700 pihaa) tarvitsee pikaista liikuntamahdollisuuksien parantamista
  • Kolmasosa liikuntaseuroista tyytymättömiä nykyiseen olosuhdetilanteeseensa
  • Puolella lajeista puuttuu kansainvälisen tason harjoitteluolosuhteet huippu-urheilun näkökulmasta

Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta on ensisijaista kiinnittää huomioita lähiliikuntaolosuhteisiin. Lasten ja nuorten osalta erityisen tärkeässä asemassa ovat koulupihat, joiden kehittämistä lähiliikuntapaikkoina tulisi Suomessa edelleen edistää ja vauhdittaa.

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja liikuntamahdollisuuksien turvaaminen ovat liikuntalain mukaan valtion ja kuntien vastuulla. Valtaosta seuroista toimii pääosin kunnallisissa tiloissa, mutta vain puolet seuroista toimii pelkästään kunnallisten tilojen varassa. Joka neljäs seura omistaa tai hallinnoi käyttämiään liikuntatiloja ja joka kymmenes seura toimii täysin kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolella.

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden erityishaasteena on turvata seuroille riittävästi laadukkaita harjoitusolosuhteita ilman kustannusten nousemista harrastamisen esteeksi. Yleisimmin olosuhteisiin liittyviä haasteita on kilpailupainotteisissa sekä junioritoimintaan keskittyvissä seuroissa. Olosuhdeongelmat korostuvat erityisesti kasvavien lajien osalta suurissa seuroissa ja suurimmassa kaupungeissa. Liikuntapaikkanäkökulmasta painetta on seuratoiminnan osalta erityisesti monikäyttöisten sisähallien aikaan saamisessa kasvukeskuksiin.

Huippu-urheilun osa-alueella työtä on tehtävä erityisesti kansainvälisen menestymisen mahdollistavien harjoitteluolosuhteiden luomiseen huipulle pyrkiville urheilijoille. Tässä Akatemiaverkoston toimintaympäristöllä on keskeinen rooli.

Toimenpiteitä olosuhteiden kehittämiseksi

600-700

koulupihaa tarvitsee kunnostamista liikuntaolosuhteiden osalta.