Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Aluevaalit

Aluevaaleissa jokainen voi vaikuttaa oman alueensa liikunnan mahdollisuuksiin ja urheilumenestykseen. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Liikunnan ja urheilun aluevaaliteemoja on työstetty yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja mm. Liikkujan polku -verkoston kanssa.

 

Liike on lääke alueillakin – liikunnan ja urheilun aluevaalitavoitteet

Liikunnan tulee olla keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueilla. Hyvinvoinnin ja terveyden hyötyjen varmistamiseksi liikunnan edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä palveluketjut tulee kirjata alueiden strategiaan. Järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille tulee rakentaa järjestelmällinen vuoropuhelu ja yhteistyö, jotta kolmannen sektorin osaaminen ja voimavarat tulevat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Lisäksi jokaiselta alueelta tulisi jatkossa löytyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka myös edistää liikuntaa alueen hyte-työssä.

Suurin osa suomalaisista liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Hyvinvointialueilla kustannukset lasketaan sadoissa miljoonissa. Hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä on juuri terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hoito ja kuntoutus.

Ensimmäisellä valtuustokaudella jokaisen alueen aivan olennainen suuntavalinta on, meneekö alue kohti ongelmien korjaamista ja hoitoa vai tullaanko siellä myös ehkäisemään ongelmia ja lisäämään hyvinvointia. Ensimmäinen vaihtoehto on taloudellisesti kallis ja inhimillisesti ankea jälkimmäiseen nähden.

Hyvinvointialueiden taustalla on sote-uudistus. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, kun nykyisin niistä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tammikuussa 2022 järjestettävissä Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Tärkeintä on saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen oikeille jengoille: tärkeää ei ole vain ongelmien korjaaminen vaan myös niiden ehkäisy ja hyvinvoinnin lisääminen.

Liikunnan tulee olla keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä alueilla.

Tulevalla valtuustokaudella tulee järjestää:

  1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut alueiden strategiaan
  2. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille
  3. Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyte-työssä

Tutustu liikunnan ja urheilun aluevaalitavoitteisiin (PDF).

Voit tutustua liian vähäisen liikunnan kustannuksiin hyvinvointialuekohtaisesti Olympiakomitean laskurilla.