Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Aluevaalit

Aluevaaleissa jokainen voi vaikuttaa oman alueensa liikunnan mahdollisuuksiin ja urheilumenestykseen. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa.
Aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

Olympiakomitea työstää yhteistyössä Liikkujan polku -verkoston kanssa liikunnan ja urheilun aluevaaliteemoja. Teemat sekä taustamuistio julkaistaan tällä sivulla syksyn aikana.

Palveluketjut

Erityisen tärkeää on, että hyvinvointialueet huolehtivat jatkossa elintapaneuvonnasta ja palveluketjuista liikunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi, mutta ennaltaehkäisevä liikuntatoimi pysyy kuntien järjestettävänä. Miten näiden kahden tason välinen vuorovaikutus ja yhteistyö jatkossa järjestyvät? Se on miljardiluokan kysymys – kuten UKK-instituutin koordinoima selvitys osoittaa – tulevaisuuden Suomessa. Liikunnan lisääminen on olennaista ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Jatkossa tähän tarvitaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Yhteistyön tekijöitä voivat olla alueiden ja kuntien lisäksi seurat, yhdistykset ja yritykset.

Keskeistä on, että jokaisella hyvinvointialueella elintapaneuvonta ja palveluketjujen järjestyminen kirjataan strategiaan. Edelleen liikuntatoimen edistämisen ja hyvinvointialueiden sekä kunnan vuorovaikutuksen toimivuuden varmistamiseksi, jokaisella alueella olisi hyvä olla joku viranhaltija, joka edistää ja koordinoi liikuntaa sekä palveluketjuja alueella.

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiat ja urheiluopistojen valmennuskeskukset ovat huippu-urheiluosaamisen alueellisia kulmakiviä. Lue lisää urheiluakatemioista täältä. Ne ovat motivoituneiden ja lahjakkaiden nuorten ponnahduslautoja urheilumenestykseen sekä mahdollisuus opiskelulle tavoitteellisen urheilun ohessa suomalaisen kaksoisuramallin mukaisesti.

Jokaisella alueella voidaan edistää huippu-urheiluosaamista ottamalla akatemiat mukaan kehittämistä koskevaan päätöksentekoon ja edistämällä huippu-urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä. Alue voi edistää alueellista urheilua myös kehittämällä harjoittelu- ja suoritusolosuhteita.