Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Maakuntavaalit

Maakuntavaaleissa jokainen voi vaikuttaa oman alueensa liikunnan mahdollisuuksiin ja urheilumenestykseen.

Liikuntatoimi jää kuntien toiminnoksi, mutta maakunnille on näillä näkyminen siirtymässä merkittävästi tehtäviä, joilla ne edistävät liikuntaa ja urheilua. Liikunnan ja urheilun taustamuistiosta pääset tutustumaan hyviin esimerkkeihin ja ideoihin  liittyen liikunnan ja urheilun edistämiseen uusissa maakunnissa. Muistio on Olympiakomitean työstämä yhteistyössä Liikkujan polku -verkoston kanssa.

Liikunta ja urheilu maakuntavaaleissa

 

Palveluketjut

Erityisen tärkeää on, että maakunta huolehtii jatkossa elintapaneuvonnasta ja palveluketjuista liikunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäviksi, mutta ennaltaehkäisevä liikuntatoimi pysyy kuntien järjestettävänä. Miten näiden kahden tason välinen vuorovaikutus ja yhteistyö jatkossa järjestyvät? Se on miljardiluokan kysymys – kuten UKK-instituutin koordinoima selvitys osoittaa – tulevaisuuden Suomessa. Liikunnan lisääminen on olennaista ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Jatkossa tähän tarvitaan vahvaa yhteistyötä maakunnan alueella. Yhteistyön tekijöitä voivat olla maakuntien ja kuntien lisäksi seurat, yhdistykset ja yritykset.

Liikunnan ja urheilun taustamuistiossa on lukuisia malleja, hyviä esimerkkejä ja perusteluita sille, miten palveluketjut voitaisiin saada entistä paremmin toimimaan. Keskeistä on, että jokaisessa maakunnassa palveluketjujen järjestyminen kirjataan maakunnan strategiaan ja hyvinvointikertomukseen. Edelleen liikuntatoimen edistämisen ja maakunnan sekä kunnan vuorovaikutuksen toimivuuden varmistamiseksi, jokaisessa maakunnassa olisi hyvä olla joku viranhaltija, joka edistää ja koordinoi liikuntaa sekä palveluketjuja alueella. Viranhaltijalla voi ainakin pienemmissä maakunnissa olla muitakin tehtäviä.

 

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiat ja urheiluopistojen valmennuskeskukset ovat huippu-urheiluosaamisen alueellisia kulmakiviä. Ne ovat motivoituneiden ja lahjakkaiden nuorten ponnahduslautoja urheilumenestykseen sekä mahdollisuus opiskelulle tavoitteellisen urheilun ohessa suomalaisen kaksoisuramallin mukaisesti.

Jokaisessa maakunnassa voidaan edistää huippu-urheiluosaamista ottamalla akatemiat mukaan maakunnan kehittämistä koskevaan päätöksentekoon ja editämällä huippu-urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä. Maakunta voi edistää alueellista urheilua myös kehittämällä harjoittelu- ja suoritusolosuhteita.

Tutustu ehdokkaille suunnattuun liikunnan ja urheilun taustamuistioon

Liikunnan ja urheilun teemoja on avattu tässä taustamuistiossa:

Liikunta ja urheilu maakuntavaaleissa

Lisää liikettä pääyhteistyö­kumppanit
Huippu-urheilun pääyhteistyö­kumppanit