Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Olympiakomitean strategian päivitys 2019

Päivitämme Olympiakomitean strategian vuoden 2019 aikana

Olympiakomitean hallitus on päättänyt päivittää Olympiakomitean strategian. Strategia päivitetään yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana. Päivitetty strategia tuodaan kokonaisuudessaan syysvuosikokouksen päätettäväksi marraskuussa.

Kevätkauden 2019 työskentely painottuu strategisten tavoitteiden valmisteluun erityisesti seuratoiminnassa ja huippu-urheilussa 2020-luvulle. Liikunnallisen elämäntavan edistämiselle haetaan strategiapäivityksen aikana eväitä sekä seuratoiminnan mahdollisuuksista että viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista. Tavoitteenasettelun lisäksi tarkastellaan Olympiakomitean missiota, arvopohjaa, yhteiskunnallista roolia ja merkitystä sekä tavoitteita suuntaavia muutosvoimia.

Syyskaudella yhteisen keskustelun kohteena on erityisesti strategisista tavoitteista kumpuava laaja tulevaisuudenkuva eli visio. Sen rinnalla tarkennetaan strategisia tavoitteita koskevia mittareita ja toimenpidekokonaisuuksia.

Strategiapäivityksen tavoitteena on selkeä ja keskeisille sidosryhmillemme merkityksellinen strategiakartta, joka parantaa yhteisen työmme vaikuttavuutta entisestään koko Suomen hyväksi.

Strategiapäivityksen aikajana

Kevätkausi 2019  
5.2.2019 Olympiakomitean hallitus päättää strategian päivittämisestä vuosille 2020-2024
15.4.2019 Ensimmäinen kysely jäsenjärjestöille ja muille sidosryhmille
Huhtikuu 2019 Strategian osa-alueiden käsittelyä eri verkostoissa
10.5.2019 Kyselyn vastausaika päättyy
22.5.2019 Strategiatyöpaja Olympiakomitean kevätkokouksen yhteydessä
 

Syyskausi 2019

 
Syyskuu 2019 Toinen kysely jäsenjärjestöille ja muille sidosryhmille
Syys-Lokakuu 2019 Strategian työstö jatkuu verkostoissa
29.10.2019 Olympiakomitean hallitus päättää strategiaesityksestä syyskokoukselle
23.11.2019 Olympiakomitean syyskokous päättää päivitetystä strategiasta

 

 

Ajankohtaista

Olympiakomitean Strategiapäivitys käynnistyy, 4.4.2019

Materiaalit

Tähän tuomme kaikki strategian päivitykseen liittyvät materiaalit.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Salonen
etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi

viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Nelli Kuokka
etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi