Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Excellence in Finland – Huippuosaamisen kehittämishanke

Excellence in Finland osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta tuo yhteen suomalaisen huippuosaamisen toimijoita ja rakentaa uudenlaista toimintamallia osaamisen kehittämiseksi Suomessa. Tavoitteena on suomalaisen huippuosaamisen vahvistaminen tieteen, taiteen ja urheilun yhteistyöllä.

Yhteisen verkoston avulla rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria ja rajat ylittävää osaamisen jakamisen mallia. Se perustuu erilaiseen osaamiseen, inspiroitumiseen, avoimuuteen ja toisilta oppimiseen. Eri alojen yhteistyön tuloksena syntyy laajasti hyödynnettäviä uuden oppimisen malleja, jotka vahvistavat huippuosaamista ja sen tukemista Suomessa.

Mukana Olympiakomitean koordinoimassa kaksivuotisessa hankkeessa on Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Kansallisgalleria, Kansallisteatteri, Radion sinfoniaorkesteri, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sitra.

Kiihdyttämöt

Uutta toimintamallia ja yhteistyötä rakennetaan syksystä 2016 alkaen yhteisissä työpajoissa eli kiihdyttämöissä, joissa tutustutaan kunkin toimijatahon filosofiaan, osaamistavoitteisiin ja toimintaan sekä työstetään yhteisesti jaettavia osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kiihdyttämöissä ja yhteisissä tapaamisissa mukana on oman alansa huippuja niin urheilijoiden, taiteilijoiden ja tutkijoiden kuin valmentajien ja tukijoukkojen piiristä.

Syksy 2016 on ollut pilottikausi, jolloin konkreettisesti on työstetty verkoston toimintaa hankekumppanien kesken sekä pilotoitu kiihdyttämöitä. Vuonna 2017 kumppaniverkosto yhdessä kehittää toimintaa edelleen tavoitteena luoda toimintamalleja ja konkreettisia työvälineitä myös laajemmalle kohderyhmälle. Verkostoja ja mukaan kutsuttavia ihmisiä lisätään vuoden 2017 aikana jatkuvasti toimintaa kehittäen. 25.10.2017 järjestetään hankkeen sisällöistä ja kiihdyttämöiden teemoista yhteinen suurempi Excellence in Finland -päivä.

Hankkeen taustalla on valtion liikuntaneuvoston selvitystyö vuodelta 2014 tiede-, taide- ja urheilutoimijoiden yhteistyön edellytyksistä. Selvityksen perusteella eri toimijat toivoivat yhteistyötä ja Olympiakomitea valittiin yhteistyön koordinoijaksi. Excellence in Finland -hanke on osa Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

Excellence in Finland -hankkeen tavoitteet:

  • oivallukset
  • inspiraatio
  • uusi, ainutlaatuinen monenvälinen verkosto
  • uudenlainen rajoja rikkova toimintakulttuuri
  • osaamisen jakamisen mallin rakentaminen
  • toimintamallin kehittäminen

25.10.

Excellence in Finland Day. Tarkemmat ohjelmatiedot julkaistaan keväällä 2017.