Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Excellence in Finland – Huippuosaamisen kehittämishanke

Excellence in Finland tuo yhteen suomalaisen huippuosaamisen toimijoita ja rakentaa uudenlaista toimintamallia osaamisen kehittämiseksi Suomessa. Tavoitteena on suomalaisen huippuosaamisen vahvistaminen tieteen, taiteen ja urheilun yhteistyöllä.

Yhteisen verkoston avulla rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria ja rajat ylittävää osaamisen jakamisen mallia. Se perustuu erilaiseen osaamiseen, inspiroitumiseen, avoimuuteen ja toisilta oppimiseen. Eri alojen yhteistyön tuloksena syntyy laajasti hyödynnettäviä uuden oppimisen malleja, jotka vahvistavat huippuosaamista ja sen tukemista Suomessa.

Mukana Olympiakomitean koordinoimassa kaksivuotisessa (2016 – 2017) hankkeessa oli Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Kansallisgalleria, Kansallisteatteri, Radion sinfoniaorkesteri, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sitra. Toiminta jatkuu vuonna 2018 hankeajan jälkeen.

Kiihdyttämöt

Uutta toimintamallia ja yhteistyötä on rakennettu syksystä 2016 alkaen yhteisissä työpajoissa eli kiihdyttämöissä, joissa on tutustuttu kunkin toimijatahon filosofiaan, osaamistavoitteisiin ja toimintaan sekä työstetty yhteisesti jaettavia osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kiihdyttämöissä ja yhteisissä tapaamisissa mukana on ollut oman alansa huippuja niin urheilijoiden, taiteilijoiden ja tutkijoiden kuin valmentajien ja tukijoukkojen piiristä.

Syksy 2016 oli pilottikausi, jolloin konkreettisesti työstettiin verkoston toimintaa hankekumppanien kesken sekä pilotoitiin kiihdyttämöitä. Vuonna 2017 kumppaniverkosto yhdessä kehitti toimintaa edelleen tavoitteena luoda toimintamalleja ja konkreettisia työvälineitä myös laajemmalle kohderyhmälle. Verkostoja ja mukaan kutsuttavia ihmisiä lisättiin vuoden 2017 aikana jatkuvasti toimintaa kehittäen. Kiihdyttämöjen teemoista ja sisällöistä järjestettiin yhteisesti suurempi Excellence in Finland -päivä 25.10.2017.

Hankkeen taustalla on valtion liikuntaneuvoston selvitystyö vuodelta 2014 tiede-, taide- ja urheilutoimijoiden yhteistyön edellytyksistä. Selvityksen perusteella eri toimijat toivoivat yhteistyötä ja Olympiakomitea valittiin yhteistyön koordinoijaksi. Excellence in Finland -hanke oli osa Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

 Tutustu hankkeen LOPPURAPORTTIIN.

 

Excellence in Finland -toiminta jatkuu osaamisverkostotyönä, ja kevään 2018 aikana toiminnalle luonnostellaan rakenne.

 

Excellence in Finland -hankkeen tavoitteet:

  • oivallukset
  • inspiraatio
  • uusi, ainutlaatuinen monenvälinen verkosto
  • uudenlainen rajoja rikkova toimintakulttuuri
  • osaamisen jakamisen mallin rakentaminen
  • toimintamallin kehittäminen
25.10.

Excellence in Finland -päivä