Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Vastuullisuus urheiluyhteisössä

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet sisältää viisi pääperiaatetta:

 • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 • Vastuu kasvatuksesta
 • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Eettiset periaatteet pohjautuvat osin olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin. Ennen kaikkea eettiset periaatteet ovat kuitenkin arvovalintoja, joita tehdään päivittäin liikunnan ja urheilun arjessa.

Vastuullisuuskokonaisuus

Vastuullisuuskokonaisuus Olympiakomiteassa sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

Olympiakomitean vastuullisuuskompassi

Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi. Vastuullisuuskompassissa kuvaamme sitä, kuinka varmistamme eettisen ja vastuullisen toiminnan kaikissa Olympiakomitean ja sen henkilöstön ja hallituksen määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä.

Tutustu vastuullisuuskompassin tiivistelmään tästä.

Tutustu vastuullisuuskompassiin tästä.

Vastuullisen tapahtumajärjestämisen muistilista.

 

“Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.”

Suomalaisen urheilun eettiset periaatteet

Määritelty huippu-urheilun muutostyössä

 • Kunnioitus
 • Rehellisyys
 • Vastuullisuus

Suomalaisen urheilun arvot

 • Ilo
 • Innostus
 • Intohimo
 • Pyrkimys erinomaisuuteen
 • Yhdessä tekeminen
 • Onnistuminen

Reilu Peli

on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus.