Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Yhdenvertaisuus urheiluyhteisössä

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisen kohtelun tavoite on lähtökohtana urheiluyhteisön yhteisissä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa. Reilun Pelin periaatteista ensimmäinen ”Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun” liittyy yhdenvertaisuuteen ja kertoo myös keinoja käytännön toteutukseen.

Tutustu liikunta- ja urheilujärjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmiin tästä.

Tilaa järjestöllesi yhdenvertaisuuskysely!

Tulossa! Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely urheiluseuroille

Julkaisemme vuoden 2017 alkupuolella urheiluseuroille suunnatun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn, jota lajiliitot voivat vapaasti hyödyntää. Kysely muokataan kamppailulajien pilottikyselyn pohjalta, ja sitä kehitetään yhdessä kamppailulajien, salibandyliiton ja OKM:n kanssa.

“Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita.”

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet