Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheilun ympäristövastuuverkosto

Suomen Olympiakomitean ja Sitran yhdessä koordinoiman verkoston tavoitteena on saada ympäristövastuullisuus ja kestävät ratkaisut jalkautumaan urheilutapahtumiin sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen toimintaan.

Verkosto on käynnistetty tukemaan urheilusektoria vastuullisuuden edistämisessä. Tätä työtä tehdään niin jokapäiväisessä seuratoiminnassa kuin kansainvälisten kisojen järjestämisessäkin. Verkosto on kaikille avoin ja sen toimintaa voi liittyä pitkin matkaa. Kaikki verkostossa tehtävä työ on avointa ja pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti urheilun parissa toimiville.

Koordinoijat: Suomen Olympiakomitea ja Sitra

Aikataulu: Verkoston suunniteltu toiminta-aika on kaksi vuotta (2018-2019)

Kokoontuminen: Verkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Koordinaattorit valmistelevat asialistan ja kutsuvat osallistujat. Jäsenet voivat ehdottaa asioita verkoston käsittelyyn. Kokouksiin kutsutaan esittelijöitä ja keskustelijoita myös verkoston ulkopuolelta.

Seuraava tilaisuus:

Lue yhteenvedot verkoston aiemmista tapaamisista:

Kenelle: Verkostoon toivotaan mukaan sekä urheilun ympäristövastuuasioissa kokeneita että uusia toimijoita. Tärkeintä on kiinnostus urheilun ympäristövastuun edistämiseen ja oma tarttumapinta urheiluun. Tule mukaan etsimään uusia, kestäviä ratkaisuja yhteistyön kautta!

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan:

Karoliina Ketola, erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea, puh. +358 40 5876650, karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra, puh. +358 50 301 0742, nani.pajunen(at)sitra.fi 

 

 

Verkoston tarkoituksena on:

 • Koota yhteen urheilun ja ekologisen kestävyyden asiantuntijoita ja keskeisiä toimijoita.
 • Luoda yhteiset suuntaviivat ja tahtotila urheilun ympäristövastuun edistämiseksi.
 • Jakaa tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä hyviä toimintatapoja sen toteuttamisesta verkoston sisällä ja ulkopuolella.
 • Tukea urheilusektorin toimijoita ympäristövastuun edistämisessä.
 • Saada aikaan ja ylläpitää vapaaehtoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
 • Tiedottaa valtion ympäristöpoliittisten linjausten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntakulttuuriin.
 • Edistää ympäristövastuun levittämisessä tarvittavaa osaamista ja tietoa.

 

Kokoonpano:

Verkostossa on edustajia

 • Lajiliitoista, seuroista ja yhdistyksistä
 • Urheilutapahtumista
 • Ympäristöalan toimijoista (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,  Suomen Luonnonsuojeluliitto)
 • Tutkimus- ja koulutusorganisaatioista (JYU, HY, LAMK, SUEK ry)
 • Kunnista ja valtionhallinnosta (OKM)
 • Koordinaattoritahoilta (Sitra ja Olympiakomitea)