Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Ympäristö ja urheilu

Maapallon kantokyvyn koettelemukset ja ilmastonmuutos koskevat myös urheilu- ja liikuntayhteisöä ja vaikuttavat siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. Kestävä kehitys on yhteiskunnallinen muutos, jossa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat ovat tasa-arvoisesti huomioitu, jotta voidaan turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet luoda hyvinvointia.

Aikamme suurimpia ekologisia haasteita ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestämätön kulutus ja luonnon monimuotoisuuden ehtyminen.  Kansainvälisen olympiakomitean Agenda2020 on koko olympialiikkeen kestävän kehityksen ohjelma.

Urheilu & ympäristö

Urheilu ja liikunta aiheuttavat ympäristökuormitusta mm. energiankulutuksen, liikkumisen ja hankintojen ja materiaalien kulutuksen kautta. Erityisesti urheilun suurtapahtumien kestämättömyys on saanut aikaan laajaa keskustelua ja ratkaisuja ekologisimpien tapahtumien järjestämiseksi luodaan koko ajan. Parhaimmillaan suurtapahtumien jättämä perintö isäntäkaupunkiin edistää kestävän kehityksen mukaisia investointeja mm. uuteen teknologiaan, osaamiseen ja kestävään infrastuktuuriin.

Liikunnalla on keskeinen rooli edistää kestävää kehitystä luomalla terveyttä ja hyvinvointia. Urheilu kiinnostaa ja urheiluyhteisö tavoittaa paljon ihmisiä ja siksi sillä merkittävä vaikutusmahdollisuus edistää myös ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuuta laajemmin yhteiskunnassa.

Suomessa Protect Our Winters edistää ilmastotyötä tunnettujen urheilijoiden kanssa.

Keinoja vähentää urheilun ja liikunnan ympäristövaikutuksia:

  • Ympäristöä kuormittavien toimintatapojen tunnistaminen ja kyseenalaistaminen sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen.
  • Ympäristönäkökulmien huomioiminen yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtamisen työkaluilla ja järjestelmillä, kuten Ekokompassi, voidaan hallita toiminnan ympäristövaikutuksia tehokkaasti, systemaattisesti ja läpinäkyvästi.
  • Ympäristökasvatuksen ja -viestinnän avulla voidaan edistää ympäristövastuuta laajemmin yhteiskunnassa.

Urheilun ekologisuuden haasteita ei ratkota hetkessä eikä yksin. Ympäristövastuullista urheilutoimintaa ja urheilutapahtumia kehitetään yhdessä kumppanien kanssa ja koko urheiluyhteisön panostusta tarvitaan.

 

 

 

Olympiakomitean toimet urheilun ekologisuuden edistämiseksi:

  • Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin.
  • Olympiakomitea ja Sitra kokoavat vuoden 2018 aikana fiksujen toimintatapojen työkalupakkia, jonka avulla ympäristövastuullisten valintojen tekeminen olisi seura-arjessa mahdollisimman helppoa ja palkitsevaa. Työtä tehdään yhteistyössä kiinnostuneiden seuratoimijoiden ja liittojen kanssa, lue lisää ja tule mukaan!
  • Olympiakomitean ja Sitra käynnistivät 2018 Urheilun ympäristövastuu -verkoston, jonka tavoitteena on saada ympäristövastuullisuus ja kestävät ratkaisut jalkautumaan urheilutapahtumiin sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen toimintaan.
  • Olympiakomitean koordinoimassa Ekokompassi tapahtuma -hankkeessa (2015-2017) kehitettiin 19 merkittävän tapahtuman ympäristövastuullisuutta sekä rakennettiin  Ekokompassi Tapahtuma -ympäristöjärjestelmän valtakunnallinen toimintamalli. Hankkeessa oli mukana useita merkittäviä urheilutapahtumia, kuten Lahti2017, Jukolan viesti ja Salibandyn naisten MM-kisat.

Suomi

on maailman ykkönen ympäristöasioiden hallinnassa (Environmental Performance Index 2016)