Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Eurooppalainen liikuntapolitiikka

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston liikuntapolitiikkaan osallistumalla Suomen kannanmuodostukseen OKM:n liikuntayksikön, EU jaosto-32:n sekä eduskunnan valiokuntien kanssa. Tämän lisäksi Olympiakomitean edustajat osallistuvat neuvoston työryhmien työskentelyyn sekä EU:n instituutioiden järjestämiin eri forumeihin. Olympiakomitea vaikuttaa myös aktiivisesti Euroopan olympiakomiteoiden EOC:n ja ENGSO:n kautta EU:n liikunta- ja urheilupolitiikan linjauksiin.

Euroopan neuvosto on kolmen urheiluyleissopimuksen kotipesä (antidoping, katsomoturvallisuus ja match-fixing). Lisäksi EN:n urheiluyhteistyön puitteissa on luotu lukuisia suosituksia eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Suomen Olympiakomitean edeltäjä Valo on ollut vaikuttamassa asiantuntijana sopimusten ja suositusten sisältöihin.

Euroopan Unionin rahoitusmahdollisuudet urheilulle

Euroopan Unioni tukee liikunnan ja urheilun hankkeita erilaisten rahoituskanavien kautta. Näitä ovat Erasmus+ -rahoituskanavat sekä kansallisesti toteutettavat EU-rahoitukset. EU-rahoitus tukee liikkeen lisäämisen ja huippu-urheilun tavoitteita tuomalla lisäresursseja urheilujärjestöille veikkausvoittovarojen lisäksi.

Suomalaisten saama EU-rahoitus on ollut kasvussa. Viime ohjelmakaudella 2007-2013 viimeisen kolmen vuoden aikana (2011-2013) liikuntaa laaja-alaisesti kehittäviä EU-hankkeita oli kappalemääräisesti yli 900 ja niiden julkinen tuki oli yli nelinkertainen verrattuna edellisen ohjelmakauden vastaavaan aikaan. Yhteensä EU-rahoitus kyseisille hankkeille oli yli 60 miljoonaa euroa.