Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Eurooppalainen liikuntapolitiikka

Suomen Olympiakomitean näkökulmasta eurooppalainen liikuntapolitiikka sisältää
1) Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston liikuntapolitiikkaan vaikuttamisen
2) Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen.

Euroopan Unionin rahoitusmahdollisuudet urheilulle

Euroopan Unioni tukee liikunnan ja urheilun hankkeita erilaisten rahoituskanavien kautta. Näitä ovat Erasmus+ -rahoituskanavat sekä kansallisesti toteutettavat EU-rahoitukset. EU-rahoitus tukee liikkeen lisäämisen ja huippu-urheilun tavoitteita tuomalla lisäresursseja urheilujärjestöille veikkausvoittovarojen lisäksi.

Suomalaisten saama EU-rahoitus on ollut kasvussa, se on yli tuplaantunut 2000-luvun alkupuolelta. Kuluvalla ohjelmakaudella vuosina 2014-2016 liikuntaa laaja-alaisesti kehittäviä EU-hankkeita oli kappalemääräisesti yli 640 ja niiden julkinen tuki oli yli 57,4 miljoonaa euroa.

 

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa eurooppalaiseen liikuntapolitiikkaan

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston liikuntapolitiikkaan osallistumalla Suomen kannanmuodostukseen OKM:n liikuntayksikön, EU jaosto-32:n sekä eduskunnan valiokuntien kanssa. Tämän lisäksi Olympiakomitean edustajat osallistuvat neuvoston työryhmien työskentelyyn sekä EU:n instituutioiden järjestämiin eri forumeihin. Olympiakomitea vaikuttaa myös aktiivisesti Euroopan olympiakomiteoiden EOC:n ja ENGSO:n kautta EU:n liikunta- ja urheilupolitiikan linjauksiin.

Euroopan neuvosto on kolmen urheiluyleissopimuksen kotipesä (antidoping, katsomoturvallisuus ja match-fixing). Lisäksi EN:n urheiluyhteistyön puitteissa on luotu lukuisia suosituksia eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Suomen Olympiakomitean edeltäjä Valo on ollut vaikuttamassa asiantuntijana sopimusten ja suositusten sisältöihin.

 

57 M€

Julkista tukea suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle kansallisista EU-rahoitusohjelmista vuosina 2014-2016. Tutustu 26.10.2017 julkaistuun rapottiin (linkki sivun yläosassa)!