Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kansainväliset vaikuttajapaikat

Suomen Olympiakomitea pyrkii toimimaan kansainvälisellä kentällä laajasti, huippu-urheiluorganisaatioista ihmisten fyysistä aktiivisuutta edistäviin järjestöihin. Kansainvälisen osallistumisen tavoitteena on vaikuttamisen lisäksi kasvattaa luottamushenkilöiden ja henkilökunnan osaamista sisältökysymyksissä, laajentaa verkostoja ja tuoda parhaita käytäntöjä suomalaisen urheiluyhteisön käyttöön.

Olympiakomitea koordinoi suomalaisten urheilutoimijoiden yhteistä kansainvälisyysverkostoa, joka kokoontuu vuosittain.

Sivun alalaidassa olevassa luettelossa on esitelty Suomen Olympiakomitean jäsenyydet ja kumppanuudet sekä Olympiakomitean edustajat kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisyysverkosto

Suomen Olympiakomitea pitää yllä kansainvälisyysverkostoa, joka kokoaa yhteen liikunta- ja urheiluyhteisön henkilöt, jotka toimivat erilaisissa kansainvälisyyteen liittyvissä tehtävissä. Verkostossa jaetaan tietoa ajankohtaisista kansainvälisistä asioista, kehitetään toimijoiden osaamista ja päätetään kansainvälisen toiminnan yhteisistä suuntaviivoista. Tärkeää on myös verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden kesken tiiviin yhteistyön mahdollistamiseksi.

Verkostoon ovat tervetulleita kansainväliset vaikuttajat, lajiliittojen ja muiden järjestöjen johto, lajiliittojen kansainvälisestä toiminnasta ja tapahtumista vastaavat henkilöt, kaupungit ja muut tapahtuman järjestäjät, asiasta kiinnostuneet.

Kansainvälisyysverkoston tavoitteena on tuoda yhteen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisten asioiden parissa työskentelevät toimijat tai asiasta kiinnostuneet. Verkoston puitteissa järjestetään avoimia tilaisuuksia, joihin kutsutaan osallistujia jakamaan osaamista, vaihtamaan kokemuksia sekä jakamaan parhaita käytäntöjä kansainvälisiltä kentiltä. Lisäksi järjestetään kohdennetusti eri ryhmille tarkoitettuja seminaareja, työpajoja ja sparraamistapaamisia toiveiden ja ajankohtaisuuden mukaan.

Yhdessä mietitään vaikuttavimpia keinoja toimia kansainvälisissä kattojärjestöissä ja panostetaan käytännön tekoihin, jotta suomalaisten ääni kuuluisi aikaisempaa paremmin. Lisäksi levitetään parhaita käytäntöjä vaikuttamisen sekä kansainvälisten tapahtumien hakemisen ja järjestämisen teemoissa.

Seuraava kansainvälisyysverkoston tapaaminen pidetään joulukuussa 2018. Edellisen tapaamisen materiaalit löydät puhujan mukaan nimettyinä: Petersson ja Sverdrup.

Suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategiaan pääset tutustumaan tästä.

Kansainvälisyysverkoston vastuuhenkilöt Olympiakomiteassa

Niina Toroi
Kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija
niina.toroi@olympiakomitea.fi
+358 40 672 2220

Kati Mälkki
Asiantuntija
Sport Finland
kati.malkki@olympiakomitea.fi
+358 400 334 452

 

Kansainvälinen urheilujohtamisen koulutusohjelma NILE

Nordic International Leadership Education (NILE) -koulutusohjelma järjestettiin vuosina 2017−2018. NILE on reilun vuoden kestävä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Hollannin urheilun kattojärjestön yhteinen koulutusohjelma tulevaisuuden kansainvälisille urheiluvaikuttajille. Suomesta mukana olivat Sini Forsblom, Katja Huotari, Jaana Laurila, Emilia Ottela ja Janne Salmi.

Koulutus antoi työkaluja kansainväliseen vaikuttamiseen erityisesti viestinnän, lobbauksen ja esiintymisen näkökulmasta. Yhtenä kulmakivenä oli verkostoituminen muiden pohjoismaisten vaikuttajien kanssa sekä kansainvälisten vaikuttajien tarinat omista vaikuttajan poluistaan. Opintomatkalla urheilun pääkaupunkiin Lausanneen osallistujat tutustuivat Kansainväliseen Olympiakomiteaan, ANOC:iin (Association of National Olympic Committees), kansainväliseen kattojärjestö Gaisfiin (Global Association of International Sport Organisations), Euroopan yleisurheiluliittoon sekä valitsemiinsa kansainvälisiin urheiluliittoihin.

Koulutuksen ohessa suomalaisille järjestettiin mentorointiohjelma tukemaan koulutuksessa opittua. Mentoreina toimi joukko suomalaisia vaikuttajia: Sari Essayah, Birgitta Kervinen, Tiina Kivisaari, Risto Nieminen, Mikko Salonen ja Taru Tujunen. Mentoroinnilla syvennettiin oppimista ja saatiin henkilökohtaista ohjausta omiin urasuunnitelmiin. Mentorointiohjelman vetäjänä toimi Kisakallion Pulmu Puonti.

NILE

5 osallistujaa, 6 mentoria