Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kansainvälisiä tapahtumia Suomeen

Finland – for the love of sport

Winter or summer sports, Finns know how to organize successful world-class events at which people participate whole heartedly and with complete dedication. Finland has a wealth of experience in hosting international sport events and congresses. In order to ensure that the best knowledge and experiences are put into action the role of Sport Finland is to connect different stakeholders and to share information and best practises within the Finnish network.

Sport Finland builds bridges between sports federations, cities, event organisers, organisations and other entities. Our international network is wide and as a gateway between East and West, Sport Finland invites and unites people through sport.

Our main city partners are Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere and Turku. Also the Sports Division of Ministry of Educationand Culture works in close collaboration with Sport Finland.

The aim of Sport Finland is to ensure that Finland will be known and remembered as an ideal place to organize memorable sporting events.

Sport Finland is where the sports beats from the heart. Together with our partners we create events with a soul.

Please contact Sport Finland for more info.

Kati Mälkki
Advisor
Finnish Olympic Committee
Email: kati.malkki@olympiakomitea.fi
Mobile: + 358 400 334 452

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kansainvälisten kilpailuiden, kongressien ja muiden merkittävien urheilutapahtumien järjestäminen auttaa Suomea ja suomalaisia tulemaan tunnetuksi kansainvälisellä kentällä, tukee suomalaisten urheilumenestystä, edistää innovaatioita ja vahvistaa vaikuttavuutta.  Sillä on myös positiivinen vaikutus kansalaisaktiivisuuteen sekä alue- ja julkistalouteen. Suomalaisilla on kilpailuiden ja tapahtumien järjestäjänä paljon osaamista sekä erinomainen maine.

Apua kansainvälisen tapahtuman hakemiseen

Sport Finland tarjoaa konsultointia ja koulutusta, jota järjestöt voivat hyödyntää hakiessaan ja järjestäessään kansainvälisiä tapahtumia. Sport Finland tekee yhteistyötä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, eri kaupunkien ja kansainvälisten tapahtuma-alan asiantuntijoiden kanssa. Sport Finland osallistuu sidosryhmiensä kanssa vuosittain SportAccord Conventioniin, jossa se markkinoi Suomea kansainvälisten urheilutapahtumien isäntämaana.

Kansainvälisten urheilutapahtumien hakuasiakirjoja ja -sivuja

IWG Application Finland 6.11.2009. Application to host the 6th IWG World Conference on Women and Sport 2014 in Helsinki, Finland and IWG Secretariat and Co-Chair 2010–2014.

IOC Session 2017, Helsinki. Application to host the 130th IOC Session in Helsinki, Finland in 2017.

Kuopio 2012. Application to host the 1st Winter Youth Olympic Games in 2012.

Kaupunkiyhteistyö

Kansainväliset urheilutapahtumat luovat aktiivista kaupunkibrändiä, tuovat tuloja kuntaan sekä innostavat kaikenikäisiä liikkumaan ja osallistumaan.

Kilpailutapahtumien järjestäminen tuo paikalliselle seurojen tekijäjoukolle osaamista. Vapaaehtoisten arvokkaan perustyön kannalta tapahtumat toimivat yhteisöllisyyden ja motivoinnin tärkeinä katalysaattoreina. Tapahtumat ovat tärkeitä yhteistyön paikkoja kaupungeissa.

Kaupungit luovat tapahtumille edellytyksiä esim. tarjoamalla tiloja ja alueita tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumatoiminnan kehittäminen kumppanuusperiaatteella tukee osaamista ja aluetaloutta sekä aktivoi kansalaistoimintaa.

Suomen Olympiakomitean osana toimiva Sport Finland on tehnyt kaupunkien kanssa yhteistyötä vuodesta 2006 lähtien. Sport Finlandin ja yhteistyökaupunkien tavoitteena on kehittää kansainvälisten urheilutapahtumien hakemista ja järjestämistä Suomessa. Vuonna 2013 otettiin harppaus eteenpäin ja yhteistyötä lähdettiin kehittämään monipuolisemmin.  Yhteistyössä mukana ovat: Lahti, Oulun, Jyväskylä, Tampere, Turku  ja Helsinki kaupungit.