Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa 14.4.2019. Liikunta- ja urheiluyhteisö vaikuttaa tekemällä avauksia liikuntapoliittisiksi toimiksi liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi. Keräämme tälle sivulle keskeiset materiaalit.

Olympiakomitean syyskokous 24.11.2018 hyväksyi hallitusohjelmatavoitteiksi kattavan ohjelman liikkeen lisäämiseksi ja huippu-urheilumenestyksen vahvistamisen. Liikkuva Suomi -ohjelman tarkoitus on pysäyttää liikkumattomuudesta aiheutuvien haittojen kasvu tulevan hallituskauden toimilla. Hallitusohjelmatavoitteina on myös huippu-urheilumenestyksen edellytysten vahvistaminen. Tavoitteena on rakentaa edellytykset kasvavalle huippu-urheilumenestykselle resursseja vahvistamalla ja johtamista selkiyttämällä.

Lataa esitys tästä.

Liikuntapoliittinen selonteko

Olympiakomitean lähtökohdat hallitusohjelmatavoitteiksi ovat linjassa liikuntapoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa ja tarkentavat niitä.

Lokakuussa 2018 julkaistu Suomen ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko kattaa mm. linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta.

Liikuntajärjestöt ovat osallistuneet selonteon laatimiseen muun muassa ehdottamalla selontekoa sekä antamalla lausuntoja selonteon sisältöön.

Voit tutustua selonteon linjauksiin ja materiaaleihin Olympiakomitean selonteon teemasivulla.

Liikkuva Suomi

Vain viidesosa suomalaisista liikkuu riittävästi  hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Tästä aiheutuu  miljardiluokan kulut yhteiskunnalle, valtioneuvoston tilaaman selvityksen (2018) mukaan 3,2-7,5 miljardia vuosittain. Summa on kasvamassa muun muassa koska lapset eivät liiku riittävästi, ja siksi työikäisten kunto uhkaa tulevaisuudessa olla nykyistä heikompi. Myöskään ikäihmiset eivät liiku riittävästi. Siksi suurten ikäluokkien tullessa yli 80 vuoden ikään terveydenhuoltokulut uhkaavat todella karata käsistä. Riittävästä liikkumisesta aiheutuisi terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi tutkimusten mukaan suurta hyötyä myös yhteisöllisyyden, oppimisen ja tuottavuuden kannalta.

Näistä syistä Suomeen tarvitaan tulevalla vaalikaudella voimakas, kokoava ja kattava liikkeen lisäämisen ohjelma, Liikkuva Suomi.

 

Menestyvä Suomi

Suomalaiset arvostavat huippu-urheilumenestystä: ¾ suomalaisista sanoo pitävänsä merkittävänä suomalaisten kansainvälistä menestystä. Kuvaavaa on myös, että vuodesta toiseen urheilulähetykset ovat seuratuimpien joukossa. Nykyisellä johtamisella ja resursseilla menestystä ei kuitenkaan voida tavoitella. Johtamista hankaloittaa epäselvä työnjako. Valta, vastuu ja keinot johtamiselle ovat hajautettuina Olympiakomitean ja OKM:n välille.

Suomalaisilla urheilijoilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. Kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla nuorilla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Lisäksi eri kulttuurin alueita on syytä kohdella yhdenvertaisesti: urheilun rahoitus on merkittävästi pienempää kuin esimerkiksi baletin tai elokuvan, vaikka urheilun tavoittavuus ja arvostus on verrattaessa erittäin hyvällä tasolla. Kun menestykselle saadaan hyvät edellytykset, se voi tuottaa ihmisten arvostamia elämyksiä, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota ja myös myönteisiä talousvaikutuksia.

 

Lisätiedot:

Yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu

ilmari.nalbantoglu (a) olympiakomitea.fi

p. 050 574 1112

1/5

suomalaisista liikkuu terveyden kannalta riittävästi