Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Olympiakomitean olosuhdetyö

Olosuhteet ovat liikunnan ja urheilun perusedellytys. Omatoiminen arkiliikunta, seuroissa tapahtuva liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä menestykseen tähtäävä huippu-urheilu tarvitsevat kaikki tuekseen olosuhteita, joissa toimintaa toteutetaan. Näiden perusedellytysten turvaamiseksi sekä kehittämiseksi Olympiakomitea toteuttaa olosuhdetyötä.

Keskeisiä kehittämishaasteita

Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta on ensisijaista kiinnittää huomioita lähiliikuntaolosuhteisiin. Lasten ja nuorten osalta erityisen tärkeässä asemassa ovat koulupihat, joiden kehittämistä lähiliikuntapaikkoina tulisi Suomessa edelleen edistää ja vauhdittaa. Seuratoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden erityishaasteena on turvata seuroille riittävästi laadukkaita harjoitusolosuhteita ilman kustannusten nousemista harrastamisen esteeksi. Liikuntapaikkanäkökulmasta painetta on seuratoiminnan osalta erityisesti monikäyttöisten sisähallien aikaan saamisessa kasvukeskuksiin. Huippu-urheilun osa-alueella työtä on tehtävä erityisesti kansainvälisen menestymisen mahdollistavien harjoitteluolosuhteiden luomiseen huipulle pyrkiville urheilijoille. Tässä Akatemiaverkoston toimintaolosuhteilla on keskeinen rooli.

Em. haasteisiin liittyviä selvitystuloksia eri selvityshankkeista

  • Kolmasosa koulupihoista (yhteensä 600-700 pihaa) tarvitsee pikaista liikuntamahdollisuuksien parantamista
  • Kolmasosa liikuntaseuroista tyytymättömiä nykyiseen olosuhdetilanteeseen ja yli 40% olosuhdekustannuksiinsa
  • Puolella lajiliitoista puuttuu kansainvälisen tason harjoitteluolosuhteet huippu-urheilun näkökulmasta

Toimintatavoista & toimenpiteistä

  • Olympiakomitea pyrkii seuramaan aktiivisesti liikunnan ja urheilun olosuhdetilannetta valtakunnallisesta näkökulmasta keinoina mm. selvityshankkeissa ja asiantuntijaryhmissä mukanaolo sekä erilaisten olosuhdefoorumien / kohtaamisten kautta.
  • Olympiakomitea pyrkii vaikuttamistyön keinoin (mm. lausunnot, viestintäoperaatiot) edistämään Olympiakomitean strategian näkökulmasta keskeisiä olosuhdehankkeita ja muita olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä
  • Olympiakomitea pyrkii edesauttamaan paikallisten kokeiluiden ja pilottihankkeiden syntymistä, joissa tuotetaan olosuhteiden kehittämistä tukevia toimintamalleja ja innovaatioita
  •  Vuoden 2017 olosuhdetyön erityistoimenpiteitä ovat valtakunnallisen ”Urheilun olosuhteet -selvityshankkeen” toteuttaminen sekä ”Olosuhdeohjelman” aikaansaaminen raamittamaan lähivuosien olosuhdetyötä
  • Olympiakomitean edellä kuvattua olosuhdetyötä linjaa Olympiakomitean hallituksen nimeämä olosuhdetyön ohjausryhmä.

600-700

koulupihaa tarvitsee kunnostamista liikuntaolosuhteiden osalta.