Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Markkinointi

Hyvän seuratoiminnan edellytyksenä on, että sitä osataan myös markkinoida ja viestiä ulospäin.

Miten markkinoida harrasteliikuntaa voimavarana koko seuralle omassa seurassa? Miten hyödyntää markkinoinnissa eri kanavia?

 • Tutustu materiaaliin Harrasta ja liiku seurassa – Aikuisliikunta osana seurakehitystä (pdf)
 • Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sosiaalisen median kanavia. Tuottamalla eri kanaviin monipuolisia sisältöjä, luodaan kuva aktiivisesta seurasta.
 • Verkkosivujen aktiivinen päivittäminen ja sisällöt tavallisista arkisista tapahtumista ovat tärkeitä.
 • Seuran sivuille voi lisäillä monipuolisesti sisältöjä kuten valokuvia tapahtumista. Tämä antaa kuvan siitä, että seura on aktiivinen ja panostaa myös monipuoliseen toimintaan. Imagon luominen ja ylläpitäminen on helppoa, kun kuvista ja sisällöstä välittyy viesti “Teillä näyttää olevan paljon toimintaa ja hauskaa!”
 • Kannattaa panostaa lyhyeen ja täsmälliseen sisältöön, jota on helppo päivittää ja ylläpitää.
 • Sisältö kannattaa pitää ajankohtaisena ja sen tulisi olla täsmällistä.

Esimerkki somen hyödyntämisestä:

HIFK Fotboll/ Stadin mimmit Facebook / Twitter / Instagram / Snapchat: Stadinmimmit

Miten toimintaa voisi tuotteistaa?

Lajiliitoilla on valmiita tuotteita, joiden avulla seuran tuotteistaminen on helppoa. Seurat voivat hyödyntää jo valmiina olevia tuotteistamisesimerkkejä.

Miten urheiluseuran tulisi viestiä?

 • Vetovoimainen urheiluseura viestii aktiivisesti. Aktiivinen ja innostava seura tiedottaa toiminnastaan monilla verkkoalustoilla (verkkosivut, sosiaalinen media, videot, blogit).
 • Tehokkaalla ja oikeanlaisella sisällöntuotannolla verkkoalustoilla voidaan sitouttaa sidosryhmiä, uusia ja vanhoja jäseniä, sponsoreita sekä ylläpitää yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa.
 • Kannattaa huomioida, minkälaisia viestejä halutaan kohderyhmille välittää. Jos seuran päätehtävä on lasten ja nuorten harrastustoiminta, mutta ulkoinen viestintä painottuu seuran huippu-urheilijoiden tuloksiin ja menestykseen, profiili ei silloin vastaa seuran omaa käsitystä itsestään eikä palvele sen tavoitteita.
 • Katso vinkkejä Urheiluseurojen viestintäopas (pdf)

Miten tavoittaa eri kohderyhmät?

Eri kohderyhmille täytyy ohjata omanlaista markkinointia.

 • Selvittäkää, mikä olisi potentiaalinen kanava, jossa voisitte toimintaanne markkinoida ja suunnata se oikealle kohderyhmälle.
 • Uusia jäseniä voi innostaa mukaan osallistumalla kampanjoihin, tapahtumiin, tempauksiin:

Esimerkkejä kampanjoista:

Unelmat liikkeelle
Voimisteluviikot -kampanja
Kuopion Reippaan Voimistelijat 100-vuotta

Miten löytää osallistujia liikuntaryhmiin? Onko teillä tavoitteena seurassa saada lisää harrastajia?

Kiinnostavilla palveluilla voidaan houkutella uusia jäseniä.

Esimerkkejä:

 • Voimisteluliiton kaveriviikko
 • Lasten vanhempia voi innostaa lajin pariin
  • Esimerkki Blues EPS:n naisten harrasteryhmästä
 • Lasten treenatessa voidaan innostaa aikuisia kuntoilemaan samalla
 • Lajin sisällä lajikokeilujen avulla voidaan luoda monipuolista toimintaa ja antaa harrastajille monipuolisesti mahdollisuuksia kokeilla erilaisia lajeja esim. jääkiekko-ringette. Lähtökohtana on erityyppiset tasoryhmät, jotka huomioivat eri tekijät (ikä, resurssit, tavoitteet jne.) sekä liikkuvuus ryhmien välillä.
 • Työyhteisöjen kautta liikkeelle: Eazybreak liikuntaseteli sopii erinomaisesti seurallenne, jos tarjoatte aikuisille suunnattuja liikunta- tai työhyvinvointipalveluita. Eazybreak tarjoaa mahdollisuuden mm. kasvattaa liikuntapalveluiden käyttäjäkuntaa ja hoitaa tätä maksuliikennettä helposti. Esimerkkeinä iltarastit, juoksutapahtumat ja aikuisten uima-, voimistelu- tai yleisurheilukoulut.
 • Matalan kynnyksen toiminnan kautta voidaan houkutella paljon uusia kiinnostuneita seuratoimintaan.
  • Esimerkkeinä: Helsingin Pyöräilijöiden maksuton kokeilu, Kajaanin Pallokerhon Ladypesisjoukkueen matalan kynnyksen toiminta, MAHL:ssa pääsee helposti pelaamaan . Katso esimerkki  täältä.