Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Resursointi

Miten huomioida resursoinnin kannalta seuratoiminnan kokonaisuus?

 • Seuralla tulee olla kirjallinen toimintalinja
 • Linjausten tavoitteena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä ja helpottaa toimintaan osallistuvia tietämään, miten missäkin asiassa tulee tehdä.
 • Urheiluseuran toimintalinja (pdf)

Mistä saada ohjaajia ja vapaaehtoisia?

Onko seurassanne pohdittu mistä löytää uusia ohjaajia höntsä- ja harrasteryhmiin? Mistä löytyy näitä kullanarvoisia innostuneita ihmisiä, joilla on mahdollisuus tuottaa uudenlaista monipuolista toimintaa seuroissa? Miten ohjaajia sitoutetaan seuran toimintaan? Mistä seuraan löytyy vapaa-ehtoisia erilaisiin tapahtumiin ja toiminnan taustajoukkoihin?

  • Ihmiset haluavat osallistua, mutta omilla ehdoillaan ja silloin kun pystyvät, sillä maailma ja elämäntavat muuttuneet. Järjestöjen on tarjottava vapaaehtoisille pieniä ja selkeitä tehtäviä lyhytaikaisesti tai silloin kuin heille sopii.
  • Seuraan palkattuja ammattivalmentajia kannattaa hyödyntää monipuolisesti myös harrasteliikunnassa, jotta saadaan katettua kuluja sekä hyödyntämään seuran sisällä oleva ammattitaito. Harrastajat saavat hyvää ja laadukasta valmennusta harrastetasolla, jolloin seura pystyy hyödyntämään ammattivalmentajan ammattitaitoa ja osaamista.

Miten rekrytoida ja sitouttaa ohjaajia?

 • Laatikaa oma rekrytointisuunnitelma. Miettikää yhdessä toimenpiteitä, joita rekrytointi vaatii ja aikatauluttakaa toimintakausi järkevästi sen mukaan.
 • Laatikaa suunnitelmallinen ohjeistus seurassa siitä, miten ohjaajia ja/tai vapaaehtoisia rekrytoidaan. Sitoutukaa suunnitelmaan ja sitouttakaa myös seurassa olevat ohjaajat yhteisen suunnitelman tekemiseen mukaan.
 • Rekrytointia suunniteltaessa on hyvä miettiä, kenelle viestit suunnataan ja suunnitella ulospäin lähtevä viestintä kohderyhmien mukaan. Harrasteliikunnan ohjaamisessa tärkeintä on innostus, jolloin lajitaitojen korostaminen ei ole tärkein kriteeri, mikä kannattaa huomioida rekrytointiviestinnässä.
 • Huomioikaa myös verkostoituminen. Uusia ohjaajia voi löytyä tuttujen ja vanhempien kautta tai esimerkiksi sosiaalisen median avulla.
 • Katso esimerkki Tapiolan Voimistelijat: Kiinnostaako seuratyö?

Millaista koulutusta harrasteliikunnan ohjaajille on tarjolla?

VOK
Aloittelevan ohjaajan työkalupakki
Tervetuloa Liikuttajaksi
Moi! Miten innostaa nuoria seuratoimintaan

Miten innostaa nuoria mukaan toimintaan?

Nuorissa on paljon potentiaalia. Heidän into ja osaaminen tarjoaa paljon vaihtoehtoja siihen, miten hyödyntää nuoria osana seuratoimintaa. Nuorille on tärkeää tarjota kokeilumahdollisuuksia koulujen kautta sekä antaa henkilökohtaista neuvontaa. Ottakaa nuoret mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaa toimintaa, jolloin syntyy myös positiivisia mielikuva lajista. kun nuoret saavat itse vaikuttaa.

 • Nuoret tarvitsevat jatkuvasti uusia virikkeitä ja mahdollisuuksia. Erilaisten  Pop up –ryhmien avulla nuoret pääsevät kokeilemaan uusia lajeja ja harjoitteita.
 • Katso esimerkki, miten taklata nuorten drop-outia täältä.
 • Järjestäkää nuorten iltoja, jolloin nuoret kertovat mitä haluavat seuratoiminnalta.
 • Rohkaiseva ilmapiiri auttaa nuoria suunnittelemaan luovasti, jolloin aikuinen luo puitteet, nuoret hoitavat lopun.  Tarkoitus on antaa mahdollisuuksia (ei lopputuloksia), tilaa ja luottamusta, jolloin nuorilla on vapaus tehdä omalla tavalla.

Nuoria kannattaa innostaa myös vapaaehtoistoimintaan, sillä he voivat itse järjestää harrasteliikuntatoimintaa sekä ideoida ja innostaa toimimalla itse myös harrasteryhmien ohjaajina. Talkootyöstä on konkreettinen hyöty esimerkiksi CV merkintä ja aito mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suuntaan. Se antaa myös mahdollisuuden oppia ja opetella sitoutumaan erilaisiin tehtäviin.

Mistä lisää sisäliikuntapaikkoja? Miten tilaongelmia voidaan ratkaista?

Esimerkki Voimisteluseuroista:

 • Pienryhmät toteutetaan osin muissa kuin perinteisissä liikuntatiloissa, kuten seurakuntien ja päiväkotien tiloissa ja kerhohuoneissa. Voimisteluseurojen kesäjumpat järjestetään usein ulkona.
 • Katso lisää Voimisteluseuran vinkkejä tilaratkaisuihin täältä.
 • Katso myös Voimisteluklubi Lohja: Oma telinesali ja kaikki toiminta liikuntalinnassa Lohjalla.